👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 6 - Puberteten

Skapad 2020-06-22 10:16 i Elmsta skola Norrtälje
Planering som behandlar arbetsområdet sex- och samlevnad.
Grundskola 6 Religionskunskap Biologi Samhällskunskap
Du får lära dig om vad som händer i kroppen och i själen under puberteten, lite om kärlek och sex och hur man är mot varandra.

Innehåll

 

Puberteten

- reproduktionsorganens byggnad

- pubertet, sexualitet och reproduktion

- frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar

- familjen och olika samlevnadsformer, könsroller och jämställdhet

- moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter, roller, sexualitet och sexuell läggning

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

Arbetssätt

Du kommer att få delta i diskussioner som berör etik, moraliska frågor, könsroller och sexualitet, både i helklass och i mindre grupp.

Du kommer att få lyssna till teoretiska genomgångar av kroppens biologiska funktioner.

Du kommer att få läsa texter och se på filmer som berör arbetsområdet.

Du kommer att få göra människans livscykel från födsel till död.

Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt deltagande i diskussioner och genomgångar.

Vi kommer ha inlämningsuppgifter efter lektioner som kommer att bedömas.

Dina kunskaper bedöms också hur genomarbetad du/ni i gruppen gör människans livscykel.

Kunskapskrav

- Du skall känna till de biologiska funktioner som omfattar pubertet och fortplantning.

- Du skall aktivt ha deltagit i diskussioner om etik, moraliska frågor, könsroller, jämställdhet och sexualitet och känna till något om de lagar som berör dig som tonåring.

Matris

 Se nedan

Uppgifter

 • Människans livscykel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh Bi
Biologi åk 6 - Puberteten

E
C
A
Du kan samtala om...
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du visar att du kan samtala om etik och moraliska frågor som rör sexualitet. Du kan framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Du visar att du kan samtala om etik och moraliska frågor som rör sexualitet. Du kan framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du visar att du kan samtala om etik och moraliska frågor som rör sexualitet. Du kan framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar och breddar den.
Du har kunskaper om...
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de biologiska funktioner som omfattar pubertet och fortplantning samt något om de lagar som berör dig som tonåring.
Du visar att du har goda kunskaper om de biologiska funktioner som omfattar pubertet och fortplantning samt något om de lagar som berör dig som tonåring.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om de biologiska funktioner som omfattar pubertet och fortplantning samt något om de lagar som berör dig som tonåring.
Du kan föra resonemang om...
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om pubertet, etik och sexualitet.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om pubertet, etik och sexualitet.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om pubertet, etik och sexualitet.