Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse åk 3

Skapad 2020-06-22 11:55 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 3 Svenska Bild
Du ska få vara med att skriva om den klassiska sagan om Bockarna Bruse. Bockarna Bruse är en saga med tydlig början, handling och ett slut. Kan du komma på en ny handling där Bockarna möter trollet?

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • Att skapa en berättande text med inledning, handling och avslut.
 • Att förstärka din text med en bild.
 • Att kunna jämföra olika texter och se samband.
 • Muntlig framställning av din text och ge kamratrespons.

Det här kommer vi arbeta med:

 • Högläsning av olika böcker om Bockarna Bruse.
 • Samtala om hur en berättelse är uppbyggd med början, handling och slut. 
 • Diskutera i helklass och i par.
 • Gestalta och berätta gruppens saga
 • Jämföra olika böcker om Bockarna Bruse.
 • Skriva en "ny" berättelse om Bockarna Bruse i grupp.
 • Skapa ett eget troll i bilden.
 • Skriv en personbeskrivning till ditt eget troll.

Bedömningssituationer:

Du kommer bedömas i din förmåga att skriva en berättande text i grupp med en tydlig inledning, handling och avslut med förstärkning av bilder. Vi kommer även tillsammans bearbeta era texter och fokusera på språkliga strategier och elevnära ord. 

Du kommer även träna dig i att redovisa din berättelse. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: