Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Eldens Hemlighet” av Henning Mankell

Skapad 2020-06-22 11:59 i Elmsta skola Norrtälje
Vi kommer att läsa Eldens hemlighet tillsammans och jobba med läsförståelse utifrån det lästa.
Grundskola 6 Svenska
Tillsammans ska vi läsa Henning Mankells "Eldens hemlighet" under ca 8 veckor.

Innehåll

1. Inledning:

Tillsammans ska vi läsa Henning Mankells "Eldens hemlighet". Vi kommer att läsa i grupp och enskilt.. Du kommer att få ett arbetshäfte där du ska bearbeta bokens innehåll. Vi kommer även att diskutera muntlig. Vi kommer att titta på film och att läsa fakta från området där boken utspelar sig samt ta reda på information om bokens författare.

2. Övergripande mål:

3. Kursplanemål:

4. Konkretiserade mål:

Vi kommer att läsa Eldens hemlighet tillsammans i klassen.

Vi kommer sedan gemensamt och enskilt bearbeta/analysera textens innehåll.

5. Bedömning:

Arbetet bedöms under hela arbetets gång. Jag kommer att bedöma om du har ett flyt i din läsning, om din sammanfattning av bokens innehåll är i kronologiskt ordning. Jag kommer även bedöma hur du tolkar och för resonemang om bokens budskap samt din beskrivning av upplevelsen med att läsa Eldens hemlighet, muntligt och skriftligt.

6. Undervisning:

Vi kommer att läsa i grupp och enskilt. Titta på film från landet där boken utspelar sig. Svara på frågor. Bearbeta texten enskilt och gemensamt. Ta reda på fakta om författaren Henning Mankell. Göra jämförelse med skolan Sofia går i och den ni själva går i samt olikheter och likheter med Sofias liv och ditt eget.

Du kommer att få skriva ett brev till Sofia efter att vi har avslutat boken. Där du ska få uttrycka dina tankar om händelserna i berättelsen och där du också ska få berätta om dig själv.

Du kommer också att få framställa en bild som passar till innehållet i boken.

7. Tillämpningsuppgift:

Arbetar med uppgifter under tiden vi läser boken. Redovisning muntlig och skriftligt

Uppgifter

 • Ett brev till Sofia!

 • Uppdrag 1

 • Uppdrag 2

 • Uppdrag 3

 • Uppdrag 4

 • Uppdrag 5

 • Uppdrag 6

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Eldens hemlighet

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Läsa
 • Sv  4-6
Du kan med fyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdom. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdom. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
 • Sv  4-6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Diskutera
 • Sv  4-6
Du kan förstå och diskutera olika texters budskap på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Bild
 • Bl  4-6
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du gör budskapet i dina bilder på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: