Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhakens förskola 20-21 SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-06-22 12:42 i Rödhakens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. (Lpfö-18)

 

Hur arbetar vi?

  • Pedagogerna är viktiga i arbetet. Vi vägleder barnen och är goda förebilder

  • Vi introducerar materialet för barnen och informerar om vikten att vara rädd om våra gemensamma saker

  • Pedagogerna lyssnar in barnens intressen och utformar utbildningen därefter

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: