👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle, åk 2

Skapad 2020-06-22 14:27 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I detta tema ska du få lära dig hur ett samhälle fungerar. Hur får man lön, varför betalar man skatt, Vem är samhället och vem bestämmer?

Innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer ha diskussioner och grupparbeten i ett kooperativt upplägg utifrån:

Se "Våra Yrken" 

Se " Det Svenska samhället" på ur play

Följa So-Boken och tillhörande arbetsbok 

Följa häftet "Samhället omkring oss"

Följa häftet "Tema Yrken"

Bygga upp alla delar som ingår i samhället

Betalningsformer - Kort, kontant, Swish

Vad saker kostar

Media - radio, tv, dagstidningar.

Källkritisk till nyheterna

Förr fick man nyheterna via kyrkan/affären. Sen tidningen nu överallt

Var folk bor och arbetar

Vilka yrken måste det finnas i ett fungerande samhälle

Karta över Trelleborg, hur har man planerat upp Trelleborg som stad

Muntliga delredovisningar i KL-grupper 

Fsk, F-3, 4-6, 7-9, gymnasiet, högskola, komvux. Vilka yrken kan vi utbilda oss till och vilka jobb kan vi få utifrån dessa utbildningar och vilka jobb behövs i vårt samhälle.

Enskilt Prov

 

Tidsplan:

Vt. 4-12

 

Begrepp:

Samhälle

Utbildning

Yrken

Lön

Skatt

Väghållning

sopsortering

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån.

Att du är aktiv under lektionstid.

Din delaktighet i diskussioner som förs på lektionerna.

Att du genomför och slutför uppgifterna som vi kommer att göra inom arbetsområdet som tex svara på frågor, arbetsblad, grupparbete m.m.

Att du skriver faktatexter enligt skrivreglerna utifrån bilder.

Kortare redovisningar kring begreppen.

Det avslutande prov som du ska göra när vi är färdiga med arbetsområdet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Vårt samhälle, åk 2

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Centrala innehållet SO
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Centrala innehållet SO
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO   3
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Centrala innehållet SO
Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Centrala innehållet SO
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO   3
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Centrala innehållet SO
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO   3
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Centrala innehållet SO
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO   3
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Centrala innehållet SO
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • SO   3
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.