Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mårbacka förskola 20-21 SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-22 14:47 i Mårbacka förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

- Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla sitt språk och sin kommunikation i samspel med kamrater och vuxna.

- Vi vill ge barnen bra förutsättningar för att senare kunna läsa och skriva.

- Ordförståelse, begrepp, meningsbyggnad, uttal och språklig medvetenhet.

- Att lyssna på varandra.

- Ge dem verktyg (bildstöd och TAKK) för hur man använder språket för att samspela med andra som till exempel lekkoderna; turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

- l leken får barnen möjlighet till att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter, använda sin fantasi samt öva på samspel och kommunikation med sina kamrater.

 

Hur arbetar vi?

- Vi arbetar i mindre grupper för att ge alla barnen möjligheter att komma till tals.

- Vi använder oss av: TAKK. (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

- Vi läser böcker/flanosagor. ( bilder och konkret material i form av sång- och sagopåsar)

- Vi uppmuntrar barnen att lyssna på varandra i vår dagliga kommunikation.

- Språk- och sånglekar i form av rim och ramsor.

- Vi uppmuntrar barnens intresse för bokstäver och skriftspråk.

- Vi använder oss av lär-plattan och projektor.

- Språkpedagog Karin Ranås kommer till oss på onsdagar varannan vecka under hösten för att arbeta med barnens språkutveckling på olika sätt tillsammans med oss. 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: