👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska kulturskatten, åk 2

Skapad 2020-06-22 14:27 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om några nordiska författare, läsa deras böcker och lära oss deras sånger.

Innehåll

Arbetssätt:

Skolbibliotekarierna kommer att introducera temat

Skriva egen faktatext utifrån en given tankekarta.

Skriva egna faktatexter till varje avsnitt utifrån en given tankekarta.

Arbeta i par 

Vi kommer ha diskussioner och grupparbeten i ett kooperativt upplägg, 

Muntlig redovisning i KL-grupper.

Enskilt Prov

 

Tidsplan:

V.14-21

 

Begreppslista:

Norden

Kända verk

Författare

Tecknare

Illustratör

Konstnär

Serieskapare

 

 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

Att du är aktiv under lektionstid.

Din delaktighet i diskussioner som förs på lektionerna.

Att du genomför och slutför uppgifterna som vi kommer att göra inom arbetsområdet som tex svara på frågor, arbetsblad, grupparbete m.m.

Att du skriver faktatexter enligt skrivreglerna utifrån bilder. 

Kortare redovisningar kring begreppen.

Det avslutande prov som du ska göra när vi är färdiga med arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Den nordiska kulturskatten, åk 2

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Centrala innehållet SO
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor Under olika perioder.
Centrala innehållet SO
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • SO  1-3
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Centrala innehållet SO
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.