Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjölyckans Förskola SKA D&I: Demokrati 20-21

Skapad 2020-06-22 14:52 i Sjölyckans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Barnen ska lära sig att ta ansvar för sina handlingar och vara delaktiga och känna sig lyssnad på. Vi ska lägga grunden till en förståelse om vad demokrati är och vad det innebär.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

Barnen ska få möjlighet att känna sig delaktiga och att de har inflytande i vår utbildning, undervisning och miljö. Barnen ska få möjlighet att utveckla och lära sig samarbete och att vara i en grupp. De ska få en inblick i hur demokrati fungerar och vad det är.


Hur arbetar vi?

 

Vi pedagoger är tydliga att poängtera när barnen har varit med att bestämma. Vi tar med barnen i beslut gällande inköp och utformning av miljö. Vi som pedagoger har dialog med barnen. Vi använder oss av kompis- och barnkonventionsböckerna. Vi vägleder barnen kring vad som är rätt och fel, att barnen ges valmöjligheter och möjlighet till inflytande. 

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: