Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion

Skapad 2020-06-22 15:24 i Personal Lorensberga förskoleområde Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi har nu i höst grupper med både barn som gått på Skogsgläntan tidigare, barn som flyttar hit från Marnäs förskola och även barn som möter förskolan för första gången. Vi arbetar för att barnen ska bli trygga med både oss pedagoger, varandra, rutiner och aktiviteter samt förskolans miljö.

Innehåll

 

Vi har nu i  höst grupper med både barn som gått på Skogsgläntan tidigare, barn som flyttar hit från Marnäs förskola och även barn som möter förskolan för första gången. Vi arbetar för att barnen ska bli trygga med både oss pedagoger, varandra, rutiner och aktiviteter samt förskolans miljö.

 

 

 

* Vi vill och arbetar för att barnen ska bli trygga med både oss pedagoger, varandra, rutiner och aktiviteter samt förskolans miljö och lekmaterial. Vi vill att varje barn känner trygghet och glädje i gruppen, känner sitt eget värde samt omtanke om varandra.

* Vi vill att varje barn känner trygghet och glädje i gruppen, känner både sitt eget värde och omtanke om varandra.

* Vi vill att rutiner, aktiviteter, material och miljö ska passa barnen och vara tydliga för dem för att de ska kunna ha överblick och därigenom få inflytande.

 

  


Hur gör vi?

* Vi gör pedagogiska och logistiska planeringar för rutiner och aktiviteter och använder dem från början, även under introduktionerna

* Vi använder rutiner som är lika varje dag och tydliga för barnen.

* Vi skapar tydlighet genom bilder och bildscheman

* Vi gör rumsobservationer för att kartlägga hur rum och material används och passar barnen.

* Vi startar med aktiviteter  där vi provar vad som fångar och intresserar barnen för att sedan välja vilket tema vi ska fortsätta använda i utbildningen och undervisningen.

* Vi pedagoger observerar, utvärderar, analyserar och förändrar vid behov rutiner, aktiviteter, material och möblering.

* Vi har gentemot barnen ett gemensamt, respektfullt lågaffektivt bemötande där barnens trygghet, trivsel och glädje är viktigast.

* Vi observerar barngruppen med syfte att alla barn ska känna glädje och trygghet och fokuserar extra mycket på de barn som i olika situationer kan behöva lite extra stöd för att trivas och ha roligt.

 

 

 

 

 

Hur blev det?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: