Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråtens Förskola 20-21 Kga SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-06-23 08:42 i Bråtens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

 

Barnens tankar och åsikter samt barnens intresse att utforska, ska lägga till grund för planeringen av utbildningen. 

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att ta egna beslut och att tro på sig själva.

Barnen ska få utveckla en förståelse för att det finns olika åsikter och inte bara ett rätt och fel och att det finns olika sätt att se på saker.

Ge barnen förutsättningar att uttrycka och göra egna val.

 

Hur arbetar vi?

 

Vi uppmärksammar barnens intressen och skapar en miljö som inspirerar och lockar till lek och andra aktiviteter. Låta barnen ta egna bilder på deras lärmiljö och vad de upplever och samtalar om (reflektionsbilder). Vi är närvarande, inspirerande och delaktiga pedagoger som är förebilder för barnen.

 

Genom att arbeta med barnen indelade i mindre grupper, när möjlighet ges, vågar även de tysta och försiktiga barnen att komma in i diskussionerna. Alla barn ska få möjlighet att komma till tals. En förutsättning för att alla barnen blir delaktiga i.

Vi lyssnar in barnens intresse, inte bara till det barnen säger utan också det dem visar, och tar med detta i planeringar för utbildningen. Vi tar/skapar fram reflektionsbilder tillsammans med barnen. Vi dokumentera och reflekterar tillsammans med barnen via UNIKUM." Vi utvecklar vårt bildstöd ytterligare för att skapa förutsättningar för alla barn att göra egna val.

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: