Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 5 - Kemi och miljö

Skapad 2020-06-23 12:35 i Almåsskolan Mölndals Stad
Planering kopplad till kap. 5 "Kemi och miljö" i Koll på NO 5.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna?

Innehåll

Undervisningen

I undervisning kommer du att lära dig om

 • att förklara atomernas kretslopp och vad som menas med "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 • att ge exempel på några grundämnen
 • att berätta om ämnenas tre faser
 • att ge exempel på en kemiska reaktioner
 • att ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten
 • att ge exempel på några basiska och några sura ämnen
 • att veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
 • att ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
 • att berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem

I undervisningen kommer vi att

 • ha genomgångar
 • ha genomgång av viktiga begrepp och göra anteckningar
 • läsa text och svara på frågor
 • diskutera olika frågeställningar
 • titta på filmer

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

 • aktivt deltagande på lektioner
 • muntliga läxförhör
 • prov/diagnos i slutet av området

Följande kommer att bedömas

Se matris!

Matriser

Ke
Ämnesmatris - Kemi 4-6 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan"
Kunskaper
- förmåga att visa kunskaper om materiens uppbyggnad och andra kemiska sammanhang genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av kemisn begrepp samt förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor. - förmåga att resonera om materiens uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. - förmåga att resonera om mat, bränsle, kemikalier och andra produkter och relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: