Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemliga grejen

Skapad 2020-06-23 15:09 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen
Kan du lista ut vad vi söker?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

-Du ska kunna använda ord som hör till ämnet och resonera kring dem.

-Du ska kunna hämta information från givna källor.

-Du ska kunna samtala om bekanta ämnen, lyssna på andra, ställa frågor och svara.

-Du ska kunna skriva en faktatext både enskilt och tillsammans med andra.

-Du ska kunna skriva texter både för hand och på dator med mellanrum, stor bokstav och punkt.

 

Undervisning - arbetssätt

 

Varje lektion startat med en presentation där eleverna med hjälp av ledtrådar ska försöka lista ut vilken sak som presenteras. Därefter ska vi tillsammans diskutera fram stödord/göra tankekartor för att sedan kunna skriva faktatexter tillsammans eller enskilt. Vi kommer även göra egna presentationer.

Elevinflytande

Möjlighet att påverka arbetssätt/ innehåll utifrån elevernas egna förutsättningar och behov, se kopplingar till läroplanen.

Bedömning

Du kommer att bedömas mot de konkretiserade målen. Varje elev kommer att ha en bok där de i samlad form kommer att spara sina elevarbeten i "Hemliga grejen".

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Berättelser om naturvetenskapliga upptäckter och framsteg genom tiderna
  NO  7-9
 • Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  NO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: