Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete 20/21

Skapad 2020-06-24 09:41 i Dahlgårdens förskola Kristianstad
Förskola
En beskrivning av värdegrundsarbetet på Dahlgårdens förskola 20/21.

Innehåll

Bakgrund - Vad?

 

Vi har sett goda resultat av Dahlgårdens värdegrundsarbete tidigare verksamhetsår. Utifrån förskolans systematiska kvalitetsarbete framgår att barnen utvecklar förmåga att prata kring och förstå sina egna och andras känslor. Vi har också sett stora vinster i den gemensamma värdegrund som finns på förskolan, där varje barn får ett likvärdigt bemötande från alla förskolans pedagoger. 

 

Syfte och mål - Varför?

 

Vi vill att varje barn ska bli bekanta med och få möjlighet att utveckla sociala och emotionella färdigheter. För att komma överens med kamrater och andra i sin omgivning behöver alla lära sig att styra sina känslor, tankar och handlingar - sådant som kallas självreglering. Självreglering är nyckeln till de färdigheter som varje barn behöver, och grunden för utveckling av de sociala och känslomässiga kompetenser som barn behöver för att klara sig bra i förskolan, skolan och i livet.

 

Metod - Hur?

 

Barret och Kotten

 

- Vi utgår från strukturen i START-materialet och använder Kompismaterialet som komplement. 

- Vi arbetar med varje avsnitt i två veckor åt gången

- Barret och Kotten arbetar med materialets olika teman samtidigt

 

Granen, Stubben och Tallen

 

- Vi utgår från strukturen i Stegen-materialet och använder Kompismaterialet som komplement. 

- Vi arbetar med varje avsnitt i två veckor åt gången

- Avdelningarna arbetar med materialets olika teman samtidigt

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid utvärdering och utveckling av arbetet utgår vi från följande punkter:

Analysera och reflektera över:

- förhållningssätt

- innehåll

- genomförande

Samt dess konsekvenser för verksamheten i relation till barns lärande.

- Beskriv nya utmaningar utifrån de didaktiska frågorna: vad, hur och varför.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: