👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norrgården_projektsammanfattning 2020/2021

Skapad 2020-06-24 10:20 i 123151 Förskolan Bullerbyn Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

HÅLLBAR FRAMTID                                                                                                        

BARNS MÖTE MED NATUREN

 

Vi har utforskat om insekter och småkryp samt naturen i vårt närområde.

 • Vi har också utvecklat projektet vidare genom att köpa in fjärilslarver till förskolan som vi sedan presenterat för barnen tittat på tillsammans och sedan undervisat barnen kring detta

 Vi har lyssnat på barnens önskemål och följt upp och utforskat det som barnen visat intresse för.

Vi upplever att barnen har tyckt att temat har varit roligt och de har lärt sig och tagit till sig mycket kunskaper det hör vi när vi reflekterar tillsammans med barnen. Vi har lyssnat på barnens många frågor och dokumenterat i texter och bilder. Barnen har ritat och skapat på olika sätt kring projektet tex med lera och naturmaterial som pinnar, kottar, löv osv. Vi har också reflekterat tillsammans med barnen genom att titta på filmer från UR och lyssnat till barnens kommentarer.

Vi reflekterar ofta kring barnens bilder både i planerad undervisning och spontant med initiativ från barnen.

Barnen har nu fler kunskaper kring insekter och småkryp men även om naturen i stort. De känner tex igen olika träd och blad när vi är ute på utflykt i närområdet. De uppmärksammar också när de träffar på något småkryp ute och de visar oss pedagoger och berättar vad det är insekt samt olika fakta om krypet.

Vi ser att några enskilda barn har ett större intresse kring temat och också tagit till sig mer än de andra. De inspirerar och lär sina kompisar.

 Vi ser att det är positivt med fasta lite mindre grupper och en pedagog som ansvarar för varje grupp. 

Vi är nöjda med vår pedagogiska miljö som är varierad och rik på material och uppmuntrar till lärande.

Vårdnadshavarna involveras genom lärloggar, individuella och grupp samt i dagliga samtal.

Vårdnadshavarna är positiva till projektet och berättar också att barnen gärna letar efter insekter på fritiden och berättar olika fakta som de har lärt sig. 

Att vi tillsammans hittade så många olika småkryp i staden förvånade oss mest.

Barnens engagemang och intresse för projektet och deras vilja att söka ny kunskap är vi stolta över.

En beprövad erfarenhet är att det är viktigt för barnen särskilt de yngre att få använda sina sinnen och utforska med i projektet.

Viktiga lärdomar inför framtiden:

Lyssna på barnen och fokusera på det som de är intresserade av. Starta i något konkret och lägg till fakta och utmana barnen.

Viktigt med positiva och engagerade pedagoger med en tydlig ansvarsfördelning.

 

Vi ser fram emot ett nytt spännande projekt till hösten -21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18