Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tigern Planering och utvärderingsmodell 20/21 Gylleenheten1

Skapad 2020-06-24 14:06 i Täppgården Borlänge
Förskola
Planeringsmall inför höstterminen 20/21.

Innehåll

 

 

 

 

 

Var är vi?

Bakgrund, Nuläge, Syfte

 

Hjälpfrågor:

 

Samlad beskrivning av nuläget. Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

Vad har vi sett? Vad händer just nu?

Varför gör/väljer vi målet/delmålet?

Vilka läroplansmål planerar vi efter? Prioriterade mål? Egna utvecklingsområden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vart ska vi?

Målfokus

 

Hjälpfrågor:

 

Mål och Delmål.

Utifrån läroplanmål: Vilket lärande ska barnen få med sig?

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hur gör vi?

Genomförande

 

Hjälpfrågor:

 

-Vilka aktiviteter/grupper?

-Hur arbetar vi med den pedagogiska miljön?

-Vilket material använder vi?

-Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektioner.

-Hur och vad dokumenterar vi vid barnens lärande? (Unikum)

-Vem gör vad/ansvar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur blev det?

Reflektion, Utvärdering, Analys

 

Hjälpfrågor:

 

-Hur gör/gjorde vi barnen delaktiga i processen?

-Hur har vi sett att barnen lärt sig?

-Vad fungerade bra och vad har fungerat mindre bra?

-Hur vi nåt målet och delmålet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: