👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse

Skapad 2020-06-25 09:47 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Orientering, allemansrätten, rörelse i vatten.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde

utevistelse 

 

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

Du får möjligheten att testa och öva på din förmåga att orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av bland annat kartor. Du kommer att få genomföra aktiviteter och anpassa dig till olika förhållanden efter allemansrättens regler och riktlinjer. Du kommer få möjlighet att vistas i vatten, träna på din förmåga att röra dig, balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 

Arbetssätt

Vi kommer att: 

Arbeta med orientering runt skolområdet men även i skolan på skolgården. Med hjälp av instruktioner både från pedagog och filmer kommer eleverna få lära sig grunderna i orientering. Allemansrätten kommer ske vi aktivister så som frågesport och tipspromenad men alltid tas i beaktning i framförallt utevistelser. Ett besök hos simhallen kommer ske vid ett tillfälle i lågstadiet.

 

Begrepp:

Allemansrätten (begrepp inom ämnet ex. fridlyst), orientering och karttecken. 

 

Återkoppling 

·       Ges muntligt och skriftligt i det dagliga arbetet. (både av kamrat och lärare).

 

Elevinflytande 

·       Dina tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnet kommer att hjälpa oss att styra lektionernas innehåll.

·       Du får vara med och påverka arbetssättet inom arbetsområdet.

·       Dina frågor och funderingar får till viss del styra lektionernas riktning.

 

Bedömning

Du ska kunna:

Med tydliga riktmärken ska du klara av att orientera dig i miljöer som du känner igen samt behärska och peka ut föremål på en karta. Du ska kunna följa och ta hänsyn till allemansrätten i aktivister i skog och natur. Din förmåga att vistas i vatten bedöms om du kan med säkerhet vara i vatten samt noteras efter 4-6 kunskapskrav av att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

 

Bedömningsunderlag

Du kommer att bedömas efter prestationer på grupp- samt individnivå efter din egna förmåga i ämnet idrott och hälsa. Samt kunskapskraven för åk 4-6 i simning.