Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knytte 20/21

Skapad 2020-06-25 11:18 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
Forsens 3-4 åringar går på Knytte en dag i veckan. Knyttarna är uppdelade i fyra grupper; Igelkottarna, Hararna, Myrorna och Ekorrarna. Vi är ute 1-2 timmar och fokus ligger på gemenskap och barnens egna upptäckter.

Innehåll

Nuläge - var är vi?

Knyttarna är uppdelade i fyra grupper; Igelkottarna, Hararna, Myrorna och Ekorrarna. Vi är ute 1-2 timmar och fokus ligger på gemenskap och barnens egna upptäckter.

Mål och syfte - vad vill vi uppnå och varför?

Syftet med Knytte är att tillgodose barnens behov av naturkontakt, ge barnen friluftskänsla och att lära dem att tycka om naturen. De ska få uppleva friluftskänsla, rörelseglädje och gemenskap. Barnens begrepp vidgas, fördjupas och vi värnar om allt levande. För Knyttebarnen innebär detta att de får uppleva naturen med alla sinnen, röra sig fritt och ha roligt ute, vi låter barnen leka och upptäcka mycket själv med oss pedagoger som medupptäckare. Vi pedagoger arbetar med att fånga upp barnens intresse här och nu. Vi följer deras upptäckter, deltar i upplevelserna, stannar upp och tittar, känner, lyssnar, luktar, smakar och funderar tillsammans. Vi tar alla på våra ”upptäckarglasögon”!

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet till upptäckarglädje genom lek
 • Barnen ska få möjlighet att känna samhörighet och gemenskap i gruppen
 • Barnen ska få bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande
 • Barnen ska få möjlighet att utforska naturen efter egen förmåga
 • Barnen ska få möjlighet att träna fin- och grovmotoriken
 • Barnen ska få samla, sortera, jämföra med hjälp av sina sinnen
 • Barnen ska få möjlighet att vidga sina begrepp
 • Tillsammans ska vi ha roligt i naturen.

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik  i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Genomförande - Hur gör vi?

Vi utgår från Friluftsfrämjandets metoder och mycket av deras material. Under hösten och våren har vi utflykt en gång per vecka i Knytteskogen. Barnen får uppleva med hela kroppen och med alla sinnen. Vi leker, sjunger, fantiserar, lär oss, upptäcker och pysslar med naturmaterial som vi plockar i skogen. 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i deras lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Ansvar  

Jimmy, Helena, Marie och Louise har ansvar för detta arbete. 

Resultat, reflektion och analys 

Vi kommer löpande att diskutera friluftsskolorna på våra avdelningsplaneringar och personalkonferenser. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

De ansvariga reflekterar kontinuerligt under terminen. Analys görs i slutet av terminen inför planeringsarbetet kommande termin. 

 

Reflektionsfrågor att utgå från:

Hur blev resultaten och vilket förändrat kunnande ser ni?

Vad har fångat barnens intresse?

Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen? 

Varför blev det som det blev?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: