Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrinna 20/21

Skapad 2020-06-25 11:21 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
Skrinna är en av Friluftsfrämjandets friluftsskolor som vi genomför på vintern. Här lär sig barnen att åka skridskor på vår utomhusplan på gården.

Innehåll

Nuläge - var är vi?

Vi kommer att genomföra skridskoskolorna avdelningsvis under detta år. På detta sätt kan avdelningen själv styra över upplägget och när det passar bäst att åka. Vi har unga barngrupper detta år vilket kan medföra att det blir färre Skrinna-tillfällen.

Mål och syfte

Syftet med Skrinna är att ge varje barn färdigheter i skridskoåkningens grunder och att stimulera barnet till ett intresse för friluftsliv.

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet till upptäckarglädje genom lek
 • Barnen ska få möjlighet att känna samhörighet och gemenskap i gruppen
 • Barnen ska få möjlighet att träna fin- och grovmotoriken
 • Barnen ska få möjlighet att vidga sina begrepp
 • Varje barn ska utmanas i att åka framåt
 • Varje barn ska utmanas i att bromsa
 • Varje barn ska utmanas i att svänga
 • Varje barn ska utmanas i att åka bakåt
 • Varje barn ska utmanas i att resa sig själv på isen. 

 Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik  i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. 

Genomförande - Hur gör vi?

I första hand ska de äldsta Knyttebarnen få åka skridskor. Givetvis kommer alla de barn som vill testa skridskor att få göra det.

Pedagogerna planerar inför varje tillfälle vilka aktiviteter som ska ske på isen utifrån vart barnen befinner sig.

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i deras lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Ansvar  

All personal har ansvar för detta arbete. 

Resultat, reflektion och analys 

Vi kommer löpande att diskutera friluftsskolorna på våra avdelningsplaneringar och personalkonferenser. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

De ansvariga reflekterar kontinuerligt under läsåret. Analys görs under våren inför planeringsarbetet kommande läsår. 

 

 

Reflektionsfrågor att utgå från:

Hur blev resultaten och vilket förändrat kunnande ser ni?

Vad har fångat barnens intresse?

Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen? 

Varför blev det som det blev?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: