👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Villa förskolas struktur för planerad undervisning

Skapad 2020-06-25 13:31 i Villa förskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
Detta är är ett underlag för planering, undervisning, utvärdering, reflektion och analys för att skapa framgångsrik undervisning

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Mål från läroplanen (Vad)

- Skriv läroplansmålet

2. Syfte (Varför)

- Varför ska barnen lära sig just detta?
- Varför är det viktigt?
- Barnens behov och intresse

3. Konkretisera mål

- Bryta ner målet
- Vad i målet ska vi arbeta med
- Alla i arbetslaget ska förstå vad målet innebär
- Förtydligande av målet 

4. Barnens lärande (Varför)

- Vad är det vi förväntar oss att barnen ska lära sig?
- Progression i lärandet

5. Metod (Hur)

- Hur ska vi undervisa barnen
- Hur når vi barnen
- Hur får vi barnen att rikta sin uppmärksamhet till lärandeobjektet och håller fast barnens uppmärksamhet
- Hur startat vi "temat"? 
- Hur arbetar vi mot läroplansmålet samt barnens lärande 

 

Planering/undervisningstillfälle 1

 

Planering/undervisningstillfälle 2

 

6. Dokumentation

- Lärlogg - uppmärksamma barnens lärande 
- Reflektionsunderlag 
- Busk

7. Resultat

- Barnens lärande

8. Analys

- Varför har det blivit som det blivit