Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde2 språk

Skapad 2020-06-25 23:05 i LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Härryda
Förskola
Fokusområde 2. Språk

Innehåll

 

 

 

Språk och kommunikation är grunden till att kunna göra sig förstådd. Det finns lika många sätt att göra sig förstådd på som det finns människor. Det är viktigt att kunna göra sig förstådd på många olika sätt.

 

Mål: 

Vad vill jag ska hända?

Jag vill att alla barn ska känna sig trygga i sig själva och gruppen. Att barnen kan känna sig delaktiga och viktiga i det sociala samspelet hemma hos mig, och känna sig trygga i att kunna kommunicera och göra sig förstådda både med mig och de andra barnen i gruppen. 

 

Syftet: att stötta och stimulera barnens samspel och utveckla kommunikation  och språk.

Kan barnen uttrycka sig kommunikativt  och verbalt så blir det lättare att uttrycka sig emotionellt.

 

HUR; 

 1 Jag tänker att barnens språkutveckling och förståelse för kommunikation kan stärkas om jag använder mig av lite bildstöd i vår vardag. 

exempel;  rit/bildschema över dagen

 

2 Vid frukost kan jag prata med barnen om ex

- vilken dag det är

- vad vi ska göra

-hur känns det om vi fryser/ är varma
-vad kan vi leka/göra idag på lekplatsen
-hur kan vi leka/göra  idag hemma

-varför vill vi leka i vattnet/ sanden/ gräset…

-vad tycker vi om


 

Språkutveckling

 

- Veckans ord

- Veckans sång

- Aktivitetstavla hemma? 

- kan jobba med olika bokstäver med de äldre barnen genom bokstavsbok, bokstavspyssel

 tittar på bokstavlandet. 

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

- samlingar ger större utrymme för delaktighet och att bli hörd och sedd

- De får möjlighet att berätta vad de vill

- Egna val av lek och plats med hjälp av "aktivitetstavla"/ samtal under frukosten 

- rösta på fredagslunchen. (önskefredag- demokrati)

 

 

 

 

 

Demokrati, delaktighet och inflytande Skapande, kreativitet och digital kompetens, Genus och likabehandling, Hållbar utveckling, Motorik och hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: