Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och genetik år 9 ht-20

Skapad 2020-06-28 10:06 i Stenkulan Lerum
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden. Evolution handlar om livets utveckling. Vad det naturliga urvalet innebär och hur miljön påverkar evolutionen och känna till förutsättningarna för liv på andra planeter.
Grundskola 9 Biologi
Evolution handlar om livets utveckling. Vad det naturliga urvalet innebär och hur miljön påverkar evolutionen och känna till förutsättningarna för liv på andra planeter. Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Centralt innehåll

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

- förstå och kunna använda centrala ord och begrepp.

- i stora drag kunna redogöra för livets utveckling på vår jord.

- veta vilka mekanismer/processer som påverkar evolutionen.

- veta vad som menas med "det naturliga urvalet".

- förstå hur miljön påverkar evolutionen.

- förstå hur nya arter uppkommer.

- känna till något om arvets och miljöns betydelse samt kunna ge exempel på egenskaper som styrs av det ena eller det andra.

 

- veta hur våra celler, kromosomer, DNA och gener är uppbyggda.

- känna till vad ett anlag är och hur man kan ärva anlag.

- ha kunskap om mutationer och genetiska sjukdomar.

- känna till några användningsområden för genteknik.

- kunna genomföra och dokumentera enkla undersökningar

 

 

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

- dina kunskaper inom evolution och genetik genom ett kunskapsprov

- din förmåga att planera och genomföra undersökningar

- hur du kan resonera kring för- och nackdelar kring genteknik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris för evolution och genetik

Kunskaper, begrepp, modeller och teorier

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
F
E
C
A
Kunskaper om evolution
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att ge exempel och beskriva detta med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom detta med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom detta och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Genetik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Undersökningar
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: