Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete--Pengar

Skapad 2020-06-29 11:24 i Ättekullaskolan Helsingborg
Arbete,varor/tjänster, facket,arbetsgivare,lagar/avtal på jobbet, arbetslöshet, a-kassa, barn kontra arbete, sommarjobb med mera. Pengar, byteshandel, elektroniska pengar, skatter, moms, statens-företagens-hushållen-kommun och landstingens pengar. Ränta, veckopeng, inflation, budget.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Under vt-20 har vi arbetat med områdena "Arbete och Pengar"  i Samhällskunskapen. I korta ordalag är syftet att diskutera förhållandet mellan arbete, pengar och familj. Livspusslet med allt från vad är en rimlig veckopeng till när börjar man sommarjobba och vilka rättigheter har jag då. Vilka regler och lagar styr arbetsmarknaden. Varför kostar olika varor och tjänster pengar. 

Innehåll

Avsnitt 1-Arbete

Avsnitt 2- Pengar

Uppgifter

 • Presentera ett yrke

 • Det ekonomiska kretsloppet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Matris till området arbete och pengar

Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Se kommentar
Du söker och hittar information men vet inte om den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du motiverar till viss del varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du kan även tydligt motivera varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Använda för årskursen anpassade begrepp i samhällskunskap för att analysera samhället
Se kommentar
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
På årskursanpassad nivå reflektera över:
Se kommentar
Du kan ge exempel.
Du kan ge exempel, samt till viss del förklara dina tankar kring dem, det vill säga föra ett enkelt resonemang.
Du kan ge exempel samt föra utvecklade resonemang kring de exempel du ger.
Du kan ge exempel samt föra ett tydligt och välutvecklat resonemang utifrån olika perspektiv.
Analysera på årskursanpassad nivå:
Se kommentar
Du undersöker frågor/strukturer
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett förhållandevis komplext samband
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett komplext samband
Argumentera på årskursanpassad nivå utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Se kommentar
Du delger en åsikt utan att argumentera
Du delger dina åsikter och resonerar fram argument
Du delger dina åsikter och resonerar fram argument som är förhållandevis väl underbyggda.
Du delger dina åsikter och resonerar fram argument som är väl underbyggda.

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: