Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens planeringsmall

Skapad 2020-06-29 16:32 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Denna mall fungerar som stöd när ni gör era planeringar. Texten ska beskriva er planerings innehåll.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Här beskriver du varför vi vill skapa undervisning inom området ni valt och syfte med det.

 

Vi har sett och hört det här i barngruppen och vill öka barnens kunnande inom detta område..... eller...
I denna planerade undervisning vill vi uppmärksamma och skapa nyfikenhet hos barnen inom detta område ....

 

Mål:

Här fyller du i målet med undervisningen och aktiviteten.

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om...
Vi vill ge barnen ökad kunskap om....
Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla...

Välj och koppla läroplansmål längst ner på denna sida genom att klicka på "lägg till - läroplan" .

 

Aktivitet och Metod: 

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen.

Vad ska vi göra?
vilka aktiviteter?

Hur ska vi göra?
genomförande, material, barns delaktighet/inflytande...

När, var, vem?
tidsperspektiv, plats/situation, vem eller vilka barn och pedagoger

 

Dokumentation

Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto ...
Vi har valt att fokusera på att dokumentera t ex matematikperspektivet eller det sociala samspelet i gruppen
Vem dokumenterar och när? 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.           

            

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: