Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄMFÖRANDE FAKTATEXT ÅK6

Skapad 2020-06-30 10:46 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Läsa, skriva och prata om jämförande faktatexter.

Innehåll

Du ska träna på att planera, genomföra och muntligt redovisa en undersökning.

Du ska träna på att jämföra likheter och skillnader samt redovisa i tre delar (inledning, innehåll och sammanfattning).

Du ska lära dig kännetecken för en jämförande faktatext. 

Du ska träna på att sökläsa.

Du ska träna på att samla viktiga fakta och sortera i likheter och skillnader.

Du ska träna på att skriva en jämförande faktatext.

Du ska träna på att skriva inledning, likheter, skillnader och en sammanfattande avslutning.

Du ska träna på att skriva med jämförelseord och kontrollera att du stavat allt rätt i din text.

 

Matriser

SvA
JÄMFÖRANDE FAKTATEXT ÅK 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och i relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och i väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnes- specifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnes- specifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnes- specifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: