Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 2020/21

Skapad 2020-06-30 12:01 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska
Tänk att kunna läsa helt själv! Så mycket du kan uppleva och lära dig. I sagans värld kan allt möjligt hända och i faktaböcker får du reda på nya saker som du kanske inte visste innan. Dags att sätta igång!

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att:

formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Mål under årskurs 1 är att du ska:

 • *veta vad bokstäverna heter och hur de låter.
 • *kunna läsa och förstå en enkel text.
 • *kunna skriva ljudenliga ord, sätta ihop de till enkla meningar och en kort text.
 • *kunna skilja på gemener och versaler när du skriver.
 • *kunna skriva läsligt för hand eller skriva på Ipad.
 • *kunna skriva med mellanrum mellan orden.
 • *kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer, t ex vid högläsning, läsning av en text eller efter att ha tittat på en film.
 • *muntligt kunna berätta om ett vardagsnära ämne.
 • *utöka ditt ordförråd.
 • *kunna följa en enkel instruktion.

Innehåll

 

Genomförande

Du kommer att:
 
*arbeta i läromedlet "Träna bokstäver".
*delta i språklekar.
*delta i en läsgrupp där vi på olika sätt arbetar med  bl a läseboken "Briljant svenska" och Vingböcker".
*läsa böcker i par och på egen hand.
*lyssna till högläsning och delta i samtal och uppgifter kring bokens innehåll.
*använda dig av olika lässtrategier vid läsning och samtal om texter.
*skriva egna texter för hand och på Ipad samt rita bilder som hör ihop med texten.
*delta i stunder då vi skriver gemensamma texter.
*inför gruppen berätta om något intresse du har eller något från din vardag.
*titta på "Livet i bokstavslandet". 

 

Redovisning

Du bedöms utefter målen och kunskapskraven i ämnet svenska (se mål ovan och kunskapskrav nedan).

Du visar vad du kan genom…

 • *att aktivt delta i samtal
 • *ditt arbete i arbetsboken "Träna bokstäver".
 • *att visa texter som du har skrivit.
 • *läsa högt med en kamrat eller för en vuxen.
 • *att visa vad du gjort i läsläxan.

 

Vi bedömer din förmåga att:

 • *kunna läsa och förstå en enkel text.
 • *kunna skriva ljudenliga ord och sätta ihop dem till en mening, för hand och på ipad.
 • *kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • *muntligt kunna  berätta om något vardagsnära ämne för dina klasskamrater.

 

Reflektion

 • Du reflekterar själv över vad du kan genom självbedömning som vi gör med jämna mellanrum.

Kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: