Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik hållfasthet

Skapad 2020-06-30 14:28 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Teknik omger oss i vår vardag men vi ser inte alltid de tekniska lösningarna och uppfinningarna.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska undersöka konstruktioner och kunna titta på hållfasthet och material.

Du ska föra resonemang om hur de är uppbyggda. 

Du ska kunna följa en manual/förebild och få teknisk utrustning att fungera.

Du ska dokumentera ditt arbete med t ex text och bild och beskriva hur du tänkt. 

Du ska använda ämnesspecifika ord och begrepp i dina resonemang och i din dokumentation. 

 

Undervisning - arbetssätt

 • Delta i experiment och beskriva vad som sker
 • Bygga och konstruera med olika material och testa hållfasthet
 • Bygga en modell och följa en manual till exempel Teknik lego, Lego eller mekano och någon annan enkel teknisk utrustning i hemmet.
 • Dokumentera det arbete du gör i t ex text och bild
 • Leta tekniska lösningar i vardagen, både i hemmet och i utemiljö.
 • Vi samtalar och diskuterar för och nackdelar med olika tekniska lösningar och använder tekniska begrepp
 • Arbete enskilt och i grupp

 

Elevinflytande

Se läroplan

Bedömning

Eleven bedöms mot målen under och efter arbetsområdet. Eleven får själv reflektera över vad den lärt sig i förhållande till de konkretiserade målen.

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  7-9
 • Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Manualer för redskap och teknisk utrustning i närmiljön.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: