Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taxinge Mål och Utvecklingsplan Digitalisering VT 2020

Skapad 2020-07-03 10:00 i Hökmossens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från. Normer och värden LpFö 2:1 Utveckling och Lärande LpFö 2:2 Barns inflytande LpFö 2:3 Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning. 

Taxinge Förskola 

Prioriterat mål

Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, ideér och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Nuläge

Vad ska digitalisering stå för hos oss?

Vi behöver lära oss mer hur man använder Smart Boarden? Vi kan inte de olika användningsområdens. Vi är eniga om att varje arbetslag ska ta med sig sina tankar kring digitalisering till nästa möte. 

Vad ska de yngsta barnen få möta resp de äldre. Det är pedagogernas förhållningssätt som är avgörande i HUR vi tar oss an digitalisering. 

Ska vi säga lärplatta eller IPad? Viktigt att använda ett begrepp.

 

Utveckling pågår när barnen

Lärplattan är avdramatiserad

Barnen fotar/dokumenterar sitt lärande

Då vi beaktar barnens integritet , Val av foton (inflytande)

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Se digitala verktyg som ett komplement/verktyg

Vi upptäcker tillsammans med barnen. 

Använda Pollyglutt. 

Tillföra de digitala verktygen och få det en nivå till, ge barnen nya perspektiv och ny förståelse.

 

 

Så här ska vi följa upp

På planeringar, möten och reflektionsstunder.

 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: