Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffror och tal: 0-12

Skapad 2020-07-05 11:09 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 1 Matematik Bild
Vi jobbar med att känna igen siffrorna och talen 0-12. Vi introducerar också tallinjen, begreppen fler/färre/lika och klockans heltimmar.

Innehåll

Du kommer att få lära dig och visa vad du kan om detta:

 • Känna igen siffrorna 0-9.
 • Känna igen talen 0-12.
 • Ramsräkna och pekräkna talen 0-12.
 • Koppla antal till siffra.
 • Använda tallinjen.
 • Använda begreppen fler, färre och lika många. Använda likhetstecknet.
 • Känna igen klockans heltimmar.

 

(Vi jobbar INTE alls med att skriva siffror ännu. Detta börjar vi med i nästa arbetsområde, i september månad).

 

 

Arbetssätt:

Vi använder matteboken Triumf 1A och dess digitala tjänster.

Vi använder också arbetsblad (ex.vis när vi jobbar med klockan), sånger/filmklipp från internet och hemsidan skolplus.se 

Vi jobbar INTE med att skriva siffror ännu. På arbetsbladen handlar det om att känna igen, ringa in/dra streck och rita.

Vi jobbar med konkret material, t.ex. blandat plockmaterial, sifferkort, tärningar och övningsklocka.

Vi kommer att jobba både individuellt, i par och i helklass.

 

 

Tidsplan:

(Vecka 34 har vi två mattelektioner, som baseras på sång och lek med siffror. Vi ramsräknar och pekräknar till 10.)

 

v. 35

mån: Ramsräkna och pekräkna. Känna igen siffrorna och talen 0-10. (Talkort kontra konkret material & fingrar. Räkneramsa: Kalle Anka skulle gå på bio. Matteboken s. 8-9.)

tis: Repetera pekräkna och ramsräkna. Ramsräkna bakåt.  (Konkret se ovan. Matteboken s 10-11. Ev utmaning från röd bok)

ons: Intro tallinjen. Pekräkna och koppla till siffra på tallinjen. (Triumfs digitala övningar. Matteboken s 12-13)

tor: Fortsättning tallinjen. (Lek med tärning kontra tallinje. Hoppa framåt på tallinjen konkret. Matteboken s 14-15. Ev utmaning från röd bok)

fre: Kort repetition pekräkna. Intro fler/färre/lika många.(Övning med två tärningar där man jämför och säger "jag har fler/färre" eller "vi har lika många". EJ matteboken, istället arbetsbladet Vem har fler/Vem har färre?)

Vi använder även morgonstunder och korta rörelsepauser under dagen för repetition.

 

v. 36

mån:repetera begreppen fler/färre/lika många.(Siffra kopplat till pekräkning - är det fler eller färre eller lika många? Visa med skylt. Även pennburksleken kopplat till s 18. Matteboken s 18-19)

tis: repetera begreppen fler/färre/lika många. Intro likhetstecknet. (Övning med två tärningar samt kort med = och . Matteboken s.20-21) 

ons: repetera fler/färre/lika många kopplat till likhetstecknet. (Övning med två tallrikar med plockmaterial samt kort med = och . Matteboken s.22-23)

tor: Intro klockan. Vi jobbar enbart med heltimmar. (Övningsklocka, "vad är klockan nu" samt "vad är klockan ungefär nu? EJ matteboken, utan arbetsblad från Skolplus. Ev utmaning med halvtimmar i matteboken s 24-25).

fre: Repetera klockan med fokus på timvisaren. Använd begreppen ungefär och exakt. ("Vad är klockan ungefär? Nu är klockan exakt...." Arbetsblad från Skolplus. Utmaning med halvtimmar i matteboken).

Vi använder även morgonstunder och korta rörelsepauser under dagen för repetition.

 

v. 37

mån:repetition tal/antal, fler/färre/lika många utifrån bild (s 28). Gör sida 29 tillsammans.

tis: Intro rita en mattebild. Problemlösning: räkna totala antalet ben/hjul på flera djur samt olika sorters cyklar. (Fåglar och hundar: rita cirkel med ben. Cyklar: trehjuling/enhjuling/vanlig. Rita bara cirklar, ev med streck mellan. Matteboken s 32-33) 

ons:Problemlösning med mattebild. (Utgå från givet antal ben: Vilka djur kan det vara? Rita en mattbild. Matteboken s 34-35).

tor: Diagnos/bedömning. (Eventuellt EJ från matteboken. Kolla upp...)

fre: Utvärdering - Vad har vi lärt oss? Vad behöver vi öva mera på? (Ev självbedömning mha färgkodade matriser. Fixa...)

Kort repetition klockan görs varje morgonsamling från och med nu. (Vad är klockan ungefär? Vad är klockan exakt? Fokus timvisaren).

 

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • berätta, samtala och vara aktiv vid muntliga aktiviteter. Både samtal enskilt med vuxen, med klasskamrater och i helklass bedöms.
 • visa med pennan i matteboken och på arbetsblad.
 • visa digitalt på iPad.
 • visa vad du minns i slutet av arbetsområdet med en diagnos som görs självständigt, samt genom samtal/självbedömning med färglappar om hur det gått.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: