Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2020-07-06 15:14 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret i årskurs 1 kommer du att arbeta och träna mer på bokstäverna och deras ljud. Du kommer att träna på att läsa samman ljuden till korta ord. Du kommer också att få läsa enkla berättelser samt använda iPad/chromebook eller dator då du läser eller skriver.

Innehåll

Syfte

 • Sv Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lärandemål

 • kunna namnen på bokstäverna i alfabetet
 • kunna hur varje bokstav låter.
 • kunna hur man ljudar ihop olika bokstavskombinationer
 • kunna hur man ljudar ihop enkla korta ord
 • kunna läsa enkla berättelser
 • kunna använda iPad/dator som hjälpmedel då du läser och skriver

Undervisning

 • en metod som heter Läsinlärning i 7 steg

Vi arbetar med olika bokstäver / ljud som kombineras ihop i enkla ord som vi tränar på att avkoda och läsa.

Under arbetets gång introducerar vi fler och fler bokstäver i lämpliga ljudkombinationer.

 • olika läsinlärningsappar på iPad (Spel- ett, Bornholm mfl.)
 • läsa enkla berättelser med hjälp av bilder
 • olika praktiska övningar och spel
 • lyssna på böcker
 • arbete i helklass, grupp, par eller enskilt
 • skriva texter gemensamt,  i par och enskilt
 • tittar på programmet "Bokstavshissen", där bokstäverna presenteras. 

 Bedömning

Du kommer att få göra olika tester bland annat Skolverkets bedömningsstöd i svenska.

Du ska kunna:

 • namnen på alla bokstäver och hur de låter
 • ljuda ihop och läsa enkla korta ord
 • läsa enkla berättelser med hjälp av bilder
 • läsläxa varje vecka då läraren lyssnar hur det går
 • skriva till en bild

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: