Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1 Industriella revolutionen

Skapad 2020-07-07 13:05 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Historia
Under detta arbetsområde ska du få läsa om industriella revolutionen i Storbritannien, vad som hände, vilka uppfinningar och framsteg som gjordes och hur utvecklingen påverkade människornas levnadsvillkor. Området kommer att examineras genom en skrivuppgift. Arbetades med under k-dagen för 7-9-skolorna i Alingsås 7/3 2017.

Innehåll

Undervisning

Ni kommer att få en presentation av det övergripande händelseförloppet under den industriella revolutionen i Storbritannien under 1700-talet. Presentationen tar upp orsaker till och konsekvenser av industriella revolutionen.

Vi kommer att läsa tillsammans i läroboken och se filmer, för att få mer fakta och koll på personer och uppfinningar som gjordes under den här perioden.

Ni kommer också att få arbeta i grupp med instuderingsfrågor som handlar om den industriella revolutionen. Slutexaminationen kommer att bli en skrivuppgift utifrån några givna frågeställningar.

 

Konkreta mål

Eleven

- kan tillägna sig och visa faktakunskaper om vad som hände (den industriella revolutionen, skotten i Sarajevo etc.), hur det var (hur såg det ut i jordbrukares hem i Egypten etc.) samt om personer (Julius Caesar, Gustav Vasa etc.) i historien.
- kan använda historiska kunskaper för att resonera om hur samhället ändrades och varför, hur människor hade det och varför de hade det så.
- kan använda historiska begrepp (tronföljare, samhällspyramid, flodkultur, stadsstat etc.) vid rätt tillfälle på ett korrekt sätt (kalla pyramider för pyramider, använda begreppet samhällspyramid när man beskriver samhällets uppbyggnad etc.).

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga:
- att resonera om orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar.
- att använda historiska begrepp.
- att visa kunskaper kring förhållanden, skeenden och personer under denna period.

Uppgifter

 • -

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
GA Historia 7-9

F
E
C
A
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: