Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemma i världen åk 4-6

Skapad 2020-07-08 14:53 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Nationella minoriteter i Sverige, språk, traditioner och mänskliga rättigheter. Ekonomiska villkor för barn i Sverige och världen, välstånd och fattigdom (orsaker och konsekvenser)
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med de nationella minoriteterna i Sverige, minoriteternas rättigheter, de mänskliga rättigheterna inklusive barnens rättigheter, ekonomiska villkor i Sverige och i olika delar av världen. Orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I detta arbetsområde får du lära dig om:
- De mänskliga rättigheterna och barnkonventionen
- Hur barn lever i olika delar av världen
- Urfolket samerna
- Varför en del länder är rika och andra fattiga

 

 

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi läser, ser filmer och pratar gemensamt om de nationella minoriteterna i Sverige och deras rättigheter. Vi kommer jämföra de olika minoritetsgruppernas språk, kultur och traditioner med varandra och med svenska. VI läser om FN, barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.  Vi refkterar  över skillnader när det gäller ekonomiska förutsättningar för barn i världen. Vi pratar om/diskuterar/reflekterar över orsakerna och konsekvenserna av välstånd och fattigdom i världen och hur det påverkar barnen. Vi ser på nyheter, några olika filmer  som "Dröm om demokrati" som tar upp skillnaden mellan demokrati och diktatur. Vi kommer att titta på world children prize filmer om olika barnrättshjältarna. Tillsammans läser vi ur tidningen "The Globe" om de olika barnrättshjältarna och lär oss mer om vilka rättigheter barn har. Vi använder oss av kartor för att lättare förstå mer om länderna. Vi kommer att arbeta med olika texter ur boken "Samhällskunskap Puls" samt "Jordens befolkning", ett häfte från boken "Upptäck Jordens resurser" samt jobba med Livets lotteri om olika villkor i världen.

 Vad ska du lära dig?

Målet inom arbetsområdet är att eleverna ska känna till vilka de nationella minoritsbefolkningen i Sverige är och känna till deras språk och rättigheter. Eleverna ska kunna reflektera över mänskliga rättigheter och barnets rättigheter i  enlighet med barnkonventionen. De ska även förstå de ekonomiska villkor som finns för barn i Sverige och övriga världen. några orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

 Hur ska du visa att du lärt dig?

Jag kommer att bedöma din förmåga (utifrån årskurs) att:

  • delta i diskussioner
  • svara på kunskapsfrågor på det vi läser och diskuterar
  • dina reflektioner över de frågor vi behandlar/arbetar med

Uppgifter

  • Läxa sv/so v. 45

Matriser

Sh
Från barn i världen tillbaka till klassrummet

Träna mer
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Kunskaper
Du har kunskaper om olika samhällsstrukturer. (ex sociala skyddsnät i Sverige/andra länder)
Beskriva samband
Du visar det genom att undersöka hur strukturer i samhället fungerar och beskriver samband (ex varför det är olika för barn i olika delar av världen)
Resonera
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver samband med underbyggda resonemang. (ex. mobbning, varför man mobbar och lösningar på problemet mobbning).
Använda begrepp
Du använder samhällskunskaps-begrepp
Värdera och resonera
Du funderar och resonerar kring olika åsikter.
Barnkonventionen
Du kan berätta om de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: