Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning för de yngsta barnen

Skapad 2020-07-13 08:33 i Rengsjö förskola Bollnäs
Förskola
Djur i vår närhet.

Innehåll

Nuläge

Barnen på Stjärnan är förskolans yngsta barn. Barnen har nyss börjat på förskolan och mycket fokus ligger på att skapa trygghet för barnen. Vi erbjuder en trygg men samtidigt en utvecklande och spännande miljö. För oss är det viktigt att fånga barnens intresse och utmana barnen. Vi ser rutiner och omsorgssituationer som viktiga lärtillfällen men vill också ha pedagogiska planerade aktiviteter. Barnen visar ett stort intresse för de djur som finns på förskolan och därför vill vi utveckla den kunskap som barnen har. 

 

Mål

Grunden i vårt arbete är att främja barnens sociala samspel, språkutveckling och att vara delaktiga utifrån egna förutsättningar. 

Göra hemmet och vårdnadshavare delaktiga genom att använda oss av de djur redan känner till, som finns i barnets närhet. 

Utveckla barnens kunskaper om djur som finns i vår närhet.

Använda digitala hjälpmedel som Qr-koder, iPad,projektor och fotoram.

Syfte

Skapa ett intresse för djur bland barnen.

Utveckla barnens empati och känsla för att vara rädda om djur.

Lägga grunden för TAKK. Använda enkla tecken som barnen snabbt kan lära sig och förhoppningsvis använda.

Få in de mål som vi i förskolan är anvisade att arbeta med som anges i läroplan för förskolan, Lpfö18. 

 

 

Genomförande

Vi kommer att använda oss av samlingen som det tillfälle vi aktivt arbetar kring projektet: Djur i vår närhet. 

Här kommer vi läsa böcker, sjunga sånger, använda sång och sagopåsar, handdockor i form av djur, dramatisera och leka djur.

Även ta med material ut till skogen där vi tillsammans undersöker och upptäcker. Tex små djur som vi kan titta på i lupp.

Under dagen kommer även barnens egna intiativ att tas till vara påoch följas upp.

Alla barn på avdelningen kommer att delta i projektet som kommer att pågå så länge barnen visar intresse men tanken är att vi håller på hela läsåret 20/21.

 

Dokumentation under lärprocessen

Börjar med en kartläggning av barnens kunskaper genom att genomföra enskilda  intervjuer med barnen. Dessa intervjuer kommer att filmas. Denna dokumentation kommer sedan att användas som grund för vårt forsatta arbete. 

Kommer under arbetets gång att dokumentera barnens lärprocesser med iPad. Använda oss av Unikum men även göra dokumentationen synlig för barnen på fotoramen och med projektorn.

Ansvar

Stjärnans pedagoger har ansvar för genomförande, dokumentation, reflektion och uppföljning.

Uppföljning

På planeringstider och utvecklingsdagar kommer vi följa upp och utvärdera det vi genomfört och använda dessa reflektioner för att gå vidare i projektet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: