Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiksamlingar 1-3åringar

Skapad 2020-07-15 09:01 i Knekten förskola Flen
Förskola
Matematiksamlingar med 1-3åringar utifrån kommunens kartläggningsmaterial.

Innehåll

Från förskolan Knektens verksamhetsplan:

I december 2020 ska förskolan Knekten ha erbjudit inspirerande, lustfyllda och lärorika miljöer och aktiviteter för att öka alla barns möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor.

 

Bakgrund/Syfte (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

Vi vill väcka nyfikenheten för matematiken samt introducera det för barnen på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Vår kommun har under 2020 matematik som fokusområde.

 

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Vi behöver under början av terminen ta reda på vad barnen vet om matematik för att vi ska kunna planera aktiviteter som utmanar dem i sin matematiska utveckling

 

Mål (Vilket lärande tänker vi att detta ska leda till?)

Att barnen ska få en bild av vad matematik är i tidig ålder.

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

Vi introducerar varje aktivitet genom att prata om vad vi ska göra/lära oss. Vid varje aktivitet benämner vi ordet matematik och tänker på att använda andra matematiska begrepp.

 

Övergripande arbetsområden/arbetssätt

Vi kommer att använda oss av kommunens matematikkartläggning och utifrån den planera aktiviteter en dag i veckan. Vi kommer att arbeta inom områden som berör räkneord, räkning och tal, matematiska språket och rationella tänkande samt former, mönster och ordning. 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Vi ställer frågor under aktivitetens gång, inväntar barnens tankar, funderingar och svar.

Dokumentation

Vi dokumenterar varje barns utveckling genom kommunens matematikkartläggning.

 

Uppföljning/Utvärdering

Vi följer upp och reflekterar kring veckan som gått och de aktiviteter vi utfört på pedagogernas reflektionstid varannan måndag. Vi tänker också framåt; hur vi ska arbeta vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: