Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbiehoppet - Västerteg

Skapad 2020-07-20 10:30 i Centralskolan Västerteg
Eleverna arbetar med problemlösning i matematik
Grundskola 3 – 5 Svenska
test

Innehåll

Syfte o mål

Konkreta mål till eleven

 • Ta reda på vad uppgiften går ut på
 • Göra egna uppgifter/räknehändelser
 • Redovisa vägen till problemets lösning skriftligt såväl som muntligt
 • Kunna avgöra om svaret är rimligt
 • Kunna jämföra/pröva egna lösningar med andras
 • nytt

Bedömning

Bedömningen avser elevens förmåga att ta del av och använda information i såväl muntlig som skriftlig form, till exempel förmågan att lyssna till, följa och pröva andras förklaringar och argument.

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • lösa uppgifter på egen hand
 • göra egna räknehändelser
 • redovisa lösningar skriftligt såväl som muntligt
 • komma fram till rimliga svar
 • i grupp diskutera/pröva olika lösningar

Undervisning

Du som elev kommer att:

 • få vidare kunskap om matematiska ord och begrepp
 • få kunskap om hur man tydligt redovisar problemlösningar
 • arbeta med problemlösningar
 • öva på att skriva räknehändelser enskilt och i grupp
 • öva på att jämföra dina svar med frågeställningen
 • öva på att lösa uppgifter i grupp

Visa vad du lärt

Vi kommer att bedöma detta genom diagnostiska prov, gruppuppgifter och av dig skrivna räknehändelser.

Barbiioppet – hur många gummiband krävs för att Barbie ska hoppa ”bungyjump” från en bestämd höjd?

Se gärna: http://www.skoleipraksis.no/matematikk1-4/pages/filmene/strikkhoppet.html (Det store strikkhoppet)

Uppgifter

 • Skjuts jag upp?);)

Matriser

Sv
LPP: Barbiehoppet

Använda matematiska begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntligt
Förklarar utan att använda matematiska begrepp.
Använder delvis matematiska begrepp.
Använder matematiska begrepp men gör misstag ibland, som att säga subtraktion men mena division.
Använder matematiska begrepp korrekt.
Skriftligt
Förklarar utan att använda matematiska begrepp.
Använder delvis matematiska begrepp.
Använder matematiska begrepp men gör misstag ibland.
Använder matematiska begrepp korrekt.
Symboler
Förklarar utan att använda symboler.
Använder delvis symboler.
Använder symboler men gör misstag ibland som att inte beakta likhetstecknet.
Använder symboler korrekt.

Bedöma rimlighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Gör ingen rimlighetsbedömning.
Kan bedöma om svaren är rimliga med hjälp av handledning.
Kan bedöma om svaren är rimliga.

Förstå problemet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Individuellt
Behöver handledning med att förstå problemet.
Behöver handledning med att förstå vissa delar av problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Förstår problemet och kan förklara det.
Tillsammans med andra
Deltar inte i diskussioner.
Gör försök att delta i diskussioner med har svårt att förstå problemet
Deltar aktivt i diskussioner och förstår problemet.
Deltar aktivt i diskussioner och bidrar till andra förstår.

Redovisa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntligt
Redovisar inte.
Behöver handledning för att redovisa.
Redovisar men saknar ett eller flera steg i redovisningen.
Redovisar samtliga steg med tydliga förklaringar.
Skriftligt
Redovisar endast svar.
Redovisar svar samt förklarar tankarna bakom svaren med hjälp av handledning.
Redovisar själv men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisar tydligt samt förklarar alla steg i lösningen.

Metodval

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Enskilt
Tar del av problemet men saknar förslag till lösning.
Föreslår en lösning.
Föreslår olika relevanta lösningar.
Har kompetensen att se flera möjliga lösningar och kunna redogöra för hur man tänkt.
Grupp
Tar del av problemet men saknar förslag till lösning.
Föreslår en lösning.
Föreslår olika relevanta lösningar.
Ger relevanta lösningsförslag utifrån gruppens diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: