👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framställa ett två- och tredimensionellt djur

Skapad 2020-07-20 10:48 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 4 – 6 Bild
Du kommer att arbeta med ditt djur både i svenskan, i NO-ämnet och under bildlektionerna. I svenskan och i NO:n forskar du om och arbetar med en faktatexter om djur. I bilden skapar du en skiss av djuret med skuggning-metod samt en tredimensionell skulptur i lera.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde:

Du ska under ungefär fem bildlektioner arbeta med att skapa en teckning och en tredimensionell skulptur av ett djur som du själv valt att arbeta med. 

 

Syfte:

- utveckla förmågan att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

- presentera del av ett arbetsområde med bilder.Arbetsgång för din teckning av djuret;

 1.  Välj djur och leta efter en bild av djuret på din iPad. Välj en bild du tycker om och vill teckna av - tänk på att inte använda en för svår bild. 
 2.  Gör en skiss av djuret och teckna sedan på teckningspapper i A4- storlek.
 3. Du ska prova att använda blyertspennor med olika mjukhet för att arbeta med olika valörer (olika grader av ljust och mörkt). Använd gärna en stompf för att arbeta fram skuggor, ljus och mörker. Visa din lärare under arbetets gång och ställ gärna frågor för att kunna utveckla din bild.
 4. Om du vill får du också lägga till färg till t.ex pälsen på djuret. Använd då gärna akvarellpennor eller vanliga färgpennor (ej tusch)
 5. Visa din lärare.                                                                                                                                                               

 

Arbetssätt då du skapar din tredimensionella figur i lera;

Du ska nu förbereda din arbetsuppgift med lera. Du kommer att få en lerklump som du dels tränar olika tekniker på och som du dels gör ditt djur av.

Vi tränar och provar tillsammans på ett par tekniker med olika verktyg du behöver använda dig av för att skapa din lerfigur, så du vet hur du ska göra.

Du kommer även ha tillgång till instruktionsfilmer på Youtube, där du kan se om och om igen i din egen takt och efter ditt behov av stöd och instruktioner. 

Dessa finns på youtube.se, sökord; "making a simple animal out of clay." 

Därefter börjar du forma din lerfigur, genom att sammanfoga olika delar lera som tillsammans bildar din figur i lera.

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Framställa ett två- och tredimensionellt djur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skissa av en bild från nätet av det djur jag har valt
Jag behöver återkommande hjälp att rita konturen av djuret och se proportionerna mellan de olika kroppsdelarna på djuret
Jag klarar med visst stöd av att rita konturen av djuret och ser de flesta proportionerna mellan de olika kroppsdelarna
Jag klarar på egen hand av att rita konturerna och proportionerna mellan de olika kroppsdelarna på djuret

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda blyertspennor med olika mjukhet, samt stomp för att skapa ett djup i bilden och en känsla av tredimensionellt perspektiv.
Jag behöver återkommande hjälp att se var jag ska skugga mörkt och ljust för att få ett djup i bilden. Jag behöver återkommande stöd i att våga prova att lägga skuggor.
Jag klarar med visst stöd av att se var jag ska skugga mörkt och ljust för att få ett djup i bilden. Jag behöver stöd i att våga prova att lägga vissa delar av skuggningen.
Jag ser var jag ska lägga mörka/ljusa skuggor för att skapa djup i bilden och provar mig fram på egen hand för att utveckla bilden.
Fylla i konturer av avgränsningar i bilden med blyerts.
Jag behöver återkommande hjälp att se var jag behöver fylla i linjer, konturer och avgränsningar i min bild.
Jag klarar med visst stöd av att fylla i och markera linjer, konturer och avgränsningar avgränsningar.
Jag ser och provar mig fram på egen hand att fylla i linjer, konturer och avgränsningar i min bild.
Behärska tekniken att i lera fästa olika delar i varandra
Jag behöver återkommande hjälp att hitta webb-platsen med instruktionsfilm, samt stöd för att prova och öva på tekniken
Jag hittar webbplatsen med instruktionsfilm och använder filmen, men behöver stöd för att komma igång och prova och öva på tekniken.
Jag tar fram instruktionsfilmen, följer den steg för steg för att på egen hand prova mig fram för att prova, öva och lära mig tekniken.
forma djuret
forma djuret, så det är tydligt vilket djur lerfiguren ska föreställa
Du behöver återkommande hjälp för att använda dig av och följa en bild av ditt djur och utifrån den framställa djuret i lera
Du behöver visst stöd med att använda dig av och följa en bild av ditt djur och utifrån den framställa djuret i lera.
Du skapar på egen hand ditt djur i lera då du formar djuret utifrån en bild. Du tar god tid på dig att se och forma djuret.