Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Dikter

Skapad 2020-07-20 12:22 i Västra Berga skola Helsingborg
Arbete med dikter - läsa andras dikter och skriva egna.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer göra ett dyk ner i dikten/poesins värld. Vad är en dikt? Hur skriver man en dikt? Vi lär känna olika genrer och tekniker samt provar att utforma egna dikter. Du ska få läsa och lyssna på olika dikter. Du ska också öva på att skriva egna dikter.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska:

SVA/SVA

 • Kunna visa läsförståelse genom att återberätta viktiga delar ur en läst text (dikt)
 • Kunna följa en instruktion för att förstå hur en dikt är uppbyggd
 • Kunna skriva egna olika dikter med dess typiska drag
 • Kunna skriva med läslig handstil 
 • Kunna stava vanliga ord korrekt

 

Se kunskapskrav nedanför

 

Undervisning

Under arbetet kommer du att:

 • Läsa, lyssna och diskutera dikter
 • Undersöka hur olika dikter är uppbyggda och vad de har för typiska drag
 • Träna på att skriva egna dikter utifrån dess typiska drag

 

Viktiga begrepp

 • Dikt

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • Kan läsa en dikt med förståelse
 • Kan följa en instruktion för hur en dikt ska skrivas 
 • Kan skriva egna olika dikter med dess typiska drag
 • Skriver med läslig handstil 
 • Kan stava vanliga ord korrekt

 

Detta kommer att bedömas genom:

 • Ditt aktiva deltagande i givna aktiviteter på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Dikter

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa dikt
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan läsa olika dikter men kan ha svårt att förstå vad de betyder.
Du kan läsa olika dikter och förstå vad de flesta betyder.
Du kan läsa olika dikter, förstå vad de betyder.
Skriva dikt
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva egna dikter med några av dikternas typiska drag.
Du kan skriva egna dikter med flera av dikternas typiska drag.
Du kan skriva egna dikter med de typiska drag som dikterna har.
Tala/Lyssna
 • Sv   3
 • Sv   3
Du har svårt att förstå och följa instruktionen för skrivandet av olika dikter.
Du kan delvis förstå och följa instruktionen för skrivandet av olika dikter.
Du kan förstå och följa instruktionen för skrivandet av olika dikter.
Läslig handstil
 • Sv   3
Du skriver läsligt på dator/ för hand så att du själv kan läsa.
Du skriver tydligt för hand så att en kamrat eller lärare kan läsa.
Du skriver med tydligt handstil så att alla kan läsa.
Stavning
Du stavar något ord rätt.
Du stavar flera ord rätt.
Du stavar de flesta ord rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: