Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 4 ht 2020, Vikmanshyttans skola

Skapad 2020-07-20 20:24 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Lagar och regler
Grundskola 4 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få lära dig om lagar och regler i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler. Vi kommer att titta på vad det är som gör att man begår brott och vad som händer om man bryter mot olika lagar, vad får man för straff/påföljd/konsekvens.

Innehåll

Att utveckla

 • varför vi har lagar och regler
 • några olika lagar
 • vad som händer om vi bryter mot olika lagar
 • hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också mot familjen och samhället
 • hur man kan förebygga brottslighet
 • vilken ålder man är straffmyndig

Vi kommer att

 • ha genomgångar
 • läsa texter
 • svara på frågor
 • diskutera
 • argumentera
 • se på filmer som behandlar ämnet

Arbeta med frågorna

-Varför finns det lagar?

-Vad är ett brott?

-Regel eller lag i skola?

-Varför straffar vi brottslingar?

-Varför begår människor brott?

-Vilka påföljder/konsekvenser väntar den som begått ett brott?

-Vad menas med straffmyndig?

-Vilka rättigheter har vi människor i samhället?

-Vilka skyldigheter har vi?

-Vilka rättigheter har alla barn?

-Hur mår världens barn?

Bedömning

 • din förmåga att beskriva och föra resonemang om hur de rättsliga strukturerna i samhället är uppbyggda
 • ditt beskrivande av några av våra lagar som finns och orsakerna till att vi har dessa
 • ditt beskrivande av händelsekedjor när ett brott begåtts
 • förandet av resonemang om hur brott påverkar individer och samhälle
 • avslutande prov

Centrala begrepp

Lagar, grundlagar, regler, polis, misstänkt, ungdomsbrott, fängelse, ungdomsvård, straffmyndig, straff/påföljd,

 

 

 

 

Matriser

Sh
Lag och rätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du behöver stöd för att förstå varför vi har lagar.
Du vet varför vi har lagar.
Du vet hur lagar stiftas och varför vi har lagar.
Samband mellan olika samhällsstrukturer
Rättsliga Sociala
Du behöver stöd för att förstå varför man begår brott och hur man kan förebygga brott.
Du kan ge någon förklaring till orsaker till brottslighet.
Du kan ge flera förklaringar till orsaker till brottslighet. Du kan ge några enkla exempel på hur samhället kan förebygga och agera om man hamnar i brottslighet.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Konsekvenser av brott
Du behöver stöd för att förstå samband. Du behöver stöd för att förstå vad brott får för konsekvens.
Du kan resonera kring något enstaka samband. Du kan t ex ge en rimlig förklaring till vad brott får för konsekvenser för personen som utför brottet, den som utsatts för brottet eller samhället.
Du kan resonera kring några olika samband. Du kan t ex ge minst två rimliga förklaringar till vad brott får för konsekvenser för personen som utför brottet, den som utsatts för brottet och samhället.
Mänskliga rättigheter
Du känner inte till någon rättighet som vi människor har.
Du känner till någon av de mänskliga rättigheter som har med Lag och rätt att göra.
Du känner till några av de mänskliga rättigheterna som har med Lag och rätt att göra.
Barns skyldigheter
Du känner inte till någon skyldighet som människor har.
Du känner till någon mänsklig skyldighet som har med Lag och rätt att göra.
Du känner till några mänskliga skyldigheter som har med Lag och rätt att göra.
Använda begrepp
Du behöver stöd för att använda begrepp som har med rättskipning att göra.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt. Du visar det genom att du använder dem med viss säkerhet i samtal/skrivuppgifter om lag och rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: