Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 2- Word, PowerPoint och praktiska texter

Skapad 2020-07-22 09:42 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Information och kommunikation
Word, Powerpoint och praktiska texter.

Innehåll

I det här momentet, moment 2, kommer du att få lära dig mer om och träna på att använda användbara funktioner som finns i Word och i PowerPoint. Du kommer också få ta del av hur olika praktiska texter (som till exempel en reklamation och ett protokoll) kan se ut. I slutet av arbetsområdet kommer du att få skapa en PowerPoint utifrån det som vi har gått igenom. 

Undervisningen kommer innehålla genomgångar, diskussioner, övningar som ska lämnas in på Unikum och eget arbete och skapande av en PowerPoint. 

Material och planeringar hittar du i lärloggen eller så delas det ut i pappersform. 

 

Se vad som bedöms i matrisen nedan. 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift 2:1 Introduktion av Word

 • Uppgift 2:2 Snabbkommandon i Word

 • Uppgift 2:3 Frågesport

 • Uppgift 2:4 Rapport

 • Uppgift 2:9 Fullmakt

 • Uppgift 2:7 Tabell i PP

 • Uppgift 2:5 Arbetsplats

 • Uppgift 2:8 Min PowerPoint

 • 2:9 Fullmakt

 • Utvärdering av moment 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll.
  Inf  -
 • Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard.
  Inf  -
 • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.
  Inf  -
 • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.
  Inf  -

Matriser

Inf
Moment 2- Word, PowerPoint och mötesdokument

E
C
A
Använda Word och PowerPoint
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är gott. I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer.
Inlämning av uppgifter
Eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
Utvärdering
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: