👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen i Sverige åk 4 ht 2020, Vikmanshyttans skola

Skapad 2020-07-23 22:12 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Djur och växter i Svenska skogar. Nedbrytning,rovdjur och bytesdjur. Hur använder vi våra skogar.
Grundskola 4 Biologi
I Sverige finns väldigt mycket skog. Vi är beroende av skogen på många sätt: Vi använder träden till olika saker och i skogen finns mycket vi kan äta. Dessutom kan vi njuta av skogen på vår fritid på olika sätt. För att utnyttja skogen på ett bra sätt är det viktigt att känna till hur livet i skogen fungerar.

Innehåll

Att utveckla

  • förklara och beskriva
  • samtala
  • söka, granska och använda information
  • undersöka material, förarbeta och efterarbeta

Vi kommer att

  • arbeta enskilt och gemensamt i läromedlet Koll på NO
  • se på filmer
  • samtala om text- och filminformation

Bedömning

  • din delaktighet under lektionerna
  • svaren i din arbetsbok och på stenciler
  • slutprov om skogen

Begrepp

allemansrätten, avverkning, barrskog, blandskog, bytesdjur, kolmila, lövskog, mycel, nationalpark, naturreservat, nedbrytning, näringskedja, odlad skog, pålrot, rovdjur, rötter, urskog, årsring

Artlista

al, asp, björk, blåbär, blåmes, bofink, bok, brunbjörn, ek, ekorre, gran, hallon, hare, kantarell, karljohansvamp, kattuggla, koltrast, lingon, lodjur, lövsångare, rådjur, räv, röd flugsvamp, sparvhök, stackmyra, talgoxe, tall, vit flugsvamp

Matriser

Bi
Skogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Träd
Du har inte visat att du kan ge ett exempel på barrträd eller lövträd.
Du kan ge ett exempel på ett barrträd och ett lövträd.
Du kan ge flera exempel på barrträd och lövträd.
Bär
Du har inte visat att du kan ge ett exempel på bär i skogen.
Du kan ge ett exempel på bär i skogen.
Du kan ge flera exempel på bär och svampar i skogen.
Djur
Du har inte visat att du kan ge ett exempel på djur i skogen.
Du kan ge 2-4 exempel på djur i skogen.
Du kan ge exempel på fler än 4 djur i skogen.
Näringskedja
Du har än inte visa att du vet vad en näringskedja är.
Du kan till viss del beskriva en näringskedja
Du kan beskriva en näringskedja korrekt.
Ord och begrepp
Du har än inte visat att du kan förklara enstaka ord och begrepp.
Du kan förklara flera ord och begrepp.
Du kan förklara de allra flesta orden och begreppen
Skogen i förändring
Du har än inte visat att du vet hur skogen i Sverige har förändrats av människan.
Du kan till viss del redogöra för hur skogen i Sverige har förändrats genom människans påverkan.
Du kan redogöra för hur skogen i Sverige har förändrats genom människans påverkan.
Skogsarbete
Du har än inte visat att du vet något om hur man arbetar i skogen.
Du kan berätta något om hur man arbetar i skogen.
Du kan beskriva hur skogen sköts av människan från frö till färdig skog.
Produktion
Du har än inte visat att du kan något om vad skogen ger.
Du kan ge något exempel på vad skogen ger.
Du kan ge flera exempel på vad skogen ger. Du kan beskriva hur en råvara blir till en färdig produkt.
Allemansrätt
Du är osäker på att redogöra för vad allemansrätten innebär.
Du kan till viss del redogöra för vad allemansrätten innebär och kan ge något exempel på skyldigheter och/eller förmåner
Du kan redogöra för vad allemansrätten innebär och kan ge flera exempel på skyldigheter och/eller förmåner, samt förklara begreppet fridlyst