Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRA 9 : Chez Nous 4

Skapad 2020-07-29 12:22 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola 9
Bienvenue! Vi jobbar med Chez Nous 4. Vi befäster redan inlärda kunskaper och lär oss ny vokabulär och grammatik.

Innehåll

 

Syfte/förmågor: i arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. 
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift; kunna berätta om vad du har gjort.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • Lära känna den franskspråkiga kulturen

Arbetssätt

Vi har under läsåret två undervisningstillfällen.

Läromedlet vi använder i år 9 är Chez nous  4, textbok och arbetsbok.   

Det är bra att repetera kapitlen du har arbetat med på lektionerna även hemma. Du kan träna på nätsidan som hör till läromedlet. 

http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/32 för chez nous 4

 

En nätsida som är bra att arbeta med på egen hand är 

https://lyricstraining.com/fr

 

Här kan du sjunga karaoke och göra quizuppgifter. Du lyssnar på franskspråkig musik samtidigt som du tränar din hörförståelse, din stavning och grammatik samt breddar ditt ordförråd. Lyssna gärna många gånger på samma låt! 

 

Uppdatering och revidering av planeringen kommer att ske. 

 

Planering för Chez nous 4 Chapitre 1

Samtliga texter med tillhörande övningar.

Grammatik: être som hjälpverb

                      Presens och passé composé av verbet venir

                      Uttryck med verbet venir

                      Verb som böjs med être i passé composé

                      Passé composé av verbet aller

 

 

 

Genom att tänka på följande kan du utveckla ditt språkval:

 • Lyssna noga och följ instruktioner
 • Ställ frågor 
 • Fokusera och delta aktivt i lektionsarbetet, som bygger på att du ska utveckla din färdighet att läsa, skriva, tala och lyssna/förstå
 • Läsa och översätt aktuell text ofta, flera gånger
 • Göra de övningsuppgifter som tillhör aktuellt kapitel
 • Du kan jobba med aktuellt kapitel på www.ovningsmastaren.se och för att lyssna på texterna använder du www.ljudmastaren.se

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

Bedömningsmatris i moderna språk

Förmåga gällande:

Hörförståelse
Du förstår ännu ej det mest väsentliga i tydligt tal, enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal, enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du förstår huvuddragen av innehållet i det talade målspråket.
Du förstår, kan tillgodogöra dig och sammanfattar innehållet i det talade målspråket.
Muntlig produktion
Du saknar ordförråd för att kunna berätta något om dig själv och andra samt för att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
Du kan berätta något om dig själv och andra samt delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
Du kan uttrycka dig tydligt och klart med sammanhang och kan använda några olika stategier för att vardagliga samtal ska fungera.
Du deltar aktivt i samtal och pratar sammanhängande med gott uttal. Du använder olika stategier för att lösa språkliga problem.
Läsförståelse
Du förstår ännu ej det mest väsentliga i enkla skriftliga instruktioner och texter.
Du förstår det mest väsentliga i enkla skriftliga instruktioner och texter.
Du förstår innehållet i enkla texter.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.
Skriftlig produktion
Du saknar ordförråd för att kunna uttrycka dig förståeligt i mycket enkel form.
Du kan uttrycka dig förståeligt i mycket enkel form.
Du kan uttrycka dig med tydligt och sammanhängande innehåll.
Du kan uttrycka dig varierat och formsäkert med viss detaljrikedom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: