Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter

Skapad 2020-08-02 14:29 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
Varje dag så kommer du i kontakt med nyheter av olika slag. Nu ska vi ta reda på vad en nyhet är samt varje vecka lyfta en nyhet mer ingående.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Du ska lära dig vad en nyhet är för något samt vad det finns för olika nyheter. Du ska också lära dig mer om samhället genom att vi varje vecka förklara en nyhet mer ingående.

Hur vi ska lära oss:

Du kommer först få en introduktion vad en nyhet är samt att det finns olika slags nyheter. Du kommer få se, lyssna och läsa olika nyheter.

En gång i veckan kommer vi sedan att samtala och reflektera kring en aktuell händelse som vi har sett i nyheterna den aktuella veckan.

Det här ska bedömas:

Du ska visa att du kan använda olika begrepp som återkommer i arbetsområdet och visa att du kan söka information om samhället.

Viktiga begrepp som du kommer att lära dig:

Nyhet, journalist, information, samhälle

Sedan kommer det komma upp nya begrepp beroende på vilka nyheter som vi pratar kring.

Så här får du visa vad du kan

Genom att delta under lektioner och i samtal visa att du förstår de olika begreppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: