Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och samhörighet

Skapad 2020-08-03 10:36 i Junibackens förskola Ludvika
Trygghet och samhörighet
Förskola
Vi arbetar för trygghet och samhörighet.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi är i början av höstterminen 2020 och startar upp med en ny barngrupp på Daggkåpan. 10 "gamla" Daggkåpebarn finns kvar på avdelningen och vi kommer att introducera 7 nya barn under höstterminen.

 

 

 

Vart ska vi?

För att barn ska kunna utvecklas och hitta lusten till att upptäcka och lära, måste de först och främst känna trygghet och samhörighet. Vi vill att varje enskilt barn på Daggkåpan ska känna sig trygg med oss pedagoger, med övriga barn i barngruppen samt med vår ute- och inomhusmiljö. 

 

  


Hur gör vi?

Vi anpassar introduktionen efter varje enskilt barn. Varje barn är en enskild individ och behöver olika lång tid och behov för att bli trygg.

Vi inkluderar de "gamla" barnen som faddrar i introduktionen av nya barn.

Vi tänker dagligen på att ge ett bra mottagande av varje barn när de kommer till oss på förskolan.

Vi har dagliga rutiner på avdelningen för att ge barnen struktur och trygghet.

Vi har varje dag sångsamling där vi sjunger namnsånger för att varje barn ska känna sig sedd och delaktig i barngruppen.

Vi arbetar med värdegrunden, hur vi ska vara mot varandra, hur man kan vara en bra kompis.

Vi pedagoger är lyhörda och observanta för varje enskilt barn, då de av olika anledningar kan visa otrygghet i olika situationer under hela förskoletiden.

 Vi observerar barngruppen kontinuerligt och lyfter eventuella funderingar i arbetslaget samt på BHT (Barnhälsoteam).

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: