👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla får vara med och bestämma

Skapad 2020-08-03 14:02 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Mall för pedagogiska planeringar för elever som läser ämnesområdena på Östergårdsskolan.
Grundsärskola 4 – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation Vardagsaktiviteter
I en klass kan det finnas många många olika idéer. Kan man göra på ett sätt så att alla får vara med och bestämma? Under temat jobbar vi med demokrati, kamratskap och barnkonventionen.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Utveckla förmågan att reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.

Konkretisering av kunskapskravet

Jag medverkar i demokratiska beslut och känner till hur man röstar.

Jag känner till barnkonventionen.

Jag känner till begreppet regler.

Jag kan ge förslag på hur man är en god kamrat.

Innehåll

* Jag lär mig varför man röstar.

* Jag medverkar i olika omröstningar i klassen.

* Jag medverkar i olika övningar och löser olika problem i gruppen.

* Jag ser på filmer och lyssnar på böcker om demokrati och barns rättigheter.

* Jag jobbar med material från arbetsboken Livet i vår värld.

Bedömning

Jag bedöms i min förmåga att kommunicera om demokrati, regler och hänsynstagande under och efter temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  7-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  7-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9