Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hässelby - en fältstudie

Skapad 2020-08-03 18:57 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi gör en fältundersökning av närmiljön.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska lära dig hur jordens utseende förändras och varför.

Du ska lära dig att resonera kring sambanden mellan människor och omgivningen de lever i.

Du ska lära dig att använda kartor, geografiska källor och verktyg för att samla in information om omgivningen.

Du ska träna och lära dig geografiska begrepp som du använder i dina resonemang.

Du ska lära dig mer om din närmiljö.

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med kartor, Sveriges namngeografi, natur- och kulturlandskap, befolkning 

Vi gör en fältundersökning där vi använder kartor och enkla exempel på GIS-verktyg.

Vi läser texter, ser filmer och har genomgångar.

Vi läser av tabeller och använder olika verktyg för att samla in data.

Vi arbetar i arbetsboken. 

Avslutande måluppgifter:

Läxförhör där du visar att du kan redogöra för hur jordytan förändras.

Arbetsuppgift där du visar att du förstår kopplingen mellan befolkning, natur och samhälle. 

Skrivuppgift: Om två veckor har du samlat på dig information om hur det ser ut i Hässelby, hur naturen ser ut och hur människorna lever. Du kan också mer om hur man använder kartor och GIS-verktyg. Du har arbetat i arbetsboken och läst texter. För att gå i mål skriver du en text där du analyserar för – och nackdelar med att områdets byggs om. Du kan berätta om för – och nackdelar, du kan ge exempel på olika scenarier och du använder geografiska begrepp som vi övat under arbetsperioden.

På lektionerna måste jag:

lyssna på genomgångar 

kunna arbeta enskilt, men även samarbeta i en grupp 

göra klart arbetsuppgifter och avslutande måluppgift

 

Exempel på viktiga begrepp: närmiljö, fältundersökning, data, befolkning, natur - och kulturlandskap, kraftvärmeverk, jordytan, processer, inre och yttre krafter, m.m

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Fältundersökning

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
LANDSKAP, RESURSER&BEFOLKNING Du kan beskriva hur marken i närmiljön används och hur människor i närområdet lever.
 • Ge  E 6
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
GEOGRAFISKA BEGREPP I dina resonemang kan du använda geografiska begrepp.
 • Ge  E 6
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
KARTOR, KÄLLOR, METODER&TEKNIKER Du kan använda kartor och samla information ur andra källor. Du kan resonera kring källor du använt.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
FÄLTSTUDIER, KARTOR & VERKTYG Du genomför en fältstudie där du kan använda kartor och andra verktyg för att samla in information.
 • Ge  E 6
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
NAMNGEOGRAFI Du känner till Sveriges namngeografi.
 • Ge  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
NATUR&KULTURLANDSKAP
Du förstår hur jordytan förändras och kan ge exempel på inre och yttre krafter som påverkar.
 • Ge  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: