Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsperiod

Skapad 2020-08-03 19:24 i Bikupans förskola Österåker
Förskola
Introduktionen är en del av vårt förebyggande arbete som ligger till grund för att motverka kränkande behandling. Vi ser att vårt fokus på introduktion av både vuxna och barn har stor betydelse för den sociala hållbarheten i vårt demokratiska uppdrag.

Innehåll

Vad:

En god introduktion i en demokratisk riktning

Varför:

Introduktionen är en del av vårt förebyggande arbete som ligger till grund för att motverka kränkande
behandling. Vi ser att vårt fokus på introduktion av både vuxna och barn har stor betydelse för gruppen.
Vi är här och nu med barnen, vågar vila i processen och låter introduktionen ta den tid gruppen behöver.
I
ntroduktionsperioden gör skillnad och utgör en viktig grund i vårt värdegrundsarbete, demokratiska
uppdrag och strävan efter social hållbarhet.
Hur:

Som i alla grupper med människor så finns det olika intressen, behov och styrkor. Vi lägger mycket
fokus på att skapa en trygg grupp där alla är inkluderade, känner sig omtyckta och är en viktig del i
gruppen. Introduktionen på förskolan startar med att ta reda på vilka intressen och behov som finns för
gruppen och det enskilda barnet. Pedagogernas uppdrag är att skapa anknytning till barnet och möta
barnets erfarenheter och tankar. Pedagogerna är medforskare och nyfikna på barnet och dess kunskaper,
erfarenheter, tankar och idéer som sedan bidrar till gruppens gemensamma  utveckling.

 - Vi som pedagoger är nyfikna på barnet:
- Vem är du?
- Vad intresserar dig?
- Vad fångar din uppmärksamhet?
- Var leker du?
- Med vem leker du?                                         Vår pedagogik förnyas och utvecklas ständigt med barnens behov som utgångspunkt. Detta gör att vi
möter barnen där de befinner sig och vår utbildning förändras med barnets bästa i fokus. Vi lägger stor vikt
på bejakande av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och tro på att man genom att bekräfta barnens
individualitet och rättigheter men även ansvar, på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk
riktning. Vi erbjuder barnen både planerade och spontana situationer vid våra mötesplatser där de har
möjlighet att dela upplevelser, leka, utforska och förundras tillsammans med både vuxna och barn.
Dokumentation:

Utifrån dessa frågeställningar gör vi en kartläggning som ligger till grund för gruppens utbildningsplan per
grupp, utformning och utveckling av miljöer samt utbildningens planering av undervisning kopplat till
förskolans gemensamma läsårs projekt.
Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: