Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagskontrakt Skalbaggen

Skapad 2020-08-04 08:37 i 223331 Förskolan Korpen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Datum: 200804 Arbetslag: Skalbaggen

Innehåll

 

Arbetslagskontrakt

 

  • Vad är viktigt att vi är överens om för att vi få ett bra arbetsklimat i arbetslaget? Vad behöver vi inte vara överens om? 

Vara överens om: Förhållningssätt/förhållningsregler är viktigt att ha en gemensam grundtanke kring. Kommunikation genom alla moment såsom överlämningar och stöd. I konflikthanteringen vill vi gärna ta reda på orsak/helhetsbilden vad som har hänt osv, ge barnen verktygen att försöka lösa och prata med varandra det är det viktigaste och inte att någon av barnen ska bli tillsagd. I situationer när barnen inte gör som vi vill behöver vi pedagoger vara flexibla i vårat möte med barnet och hjälpa varandra när det behövs stöd. 

Vad vi inte behöver vara överens om: att alltid tycka likadant dock ska allas åsikter respekteras.

  • Vilka förväntningar har vi på varandra för att samarbete, organisation, kommunikation och ansvarsfördelning ska fungera under kommande läsår i arbetslaget? Hur uppnår vi dem tillsammans? 

Förväntningarna vi har på varandra är att ha högt till tak när det gäller att uttrycka sig och få vara sig själv men också att professionen kommer i första hand. Positiv uppmuntran ger en bra arbetsmiljö.

  • Vilka undervisningsmiljöer ska vi sträva mot att erbjuda barnen i vår verksamhet? 
  • Vi vill forma vår pedagogiska miljö så att den ger goda möjligheter till demokratiska processer under hela dagen i alla sammanhang. Alla barn har rätt till delaktighet och inflytande så långt som möjligt. Vi observerar barnen och vad som intresserar dem. Utifrån det kan vi också forma vår miljö och tankar kring eventuella projekt.
  • Många olika material som kan intressera så många som möjligt och som är könsneutrala och placeras på en tillgänglig nivå.

 

  • Vilka regler (inklusive tidsreglering) har vi - och varför? Vilka delar av dagen utgår vi från det barnen kommunicerar och uttrycker, vilka delar av dagen utgår från det vuxna anser bäst för barnen? 

Vi är utomhus varje dag så mycket som möjligt. Där finns stora möjligheter för barnen att välja aktiviteter själva utifrån vilka material som finns och intressen som barnen har. De vuxna sätter ramarna för förskolan som helhet, dvs den dagliga verksamheten, innehållet styrs i första hand av barnen då vi vuxna ser till att vara lyhörda för barnens intresse. Det blir de vuxnas ansvar att se till att hålla rutinerna under dagen medan barnen själva kan påverka det som händer där emellan. De regler vi har utgår från barns säkerhet och barnens bästa. vårt arbete genomsyras av de styrdokument vi har att följa tex. barnkonventions olika delar, likabehandlingsplanen mm. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: