👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Berättande text - Tusen och en natt

Skapad 2020-08-04 09:47 i Modersmålsenheten GR Linköping
Planeringen kan anpassas till olika årskurser.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Kung Shahriar har bedragits av sin hustru. Varje dag tar han sig en ny brud och halshugger henne efter bröllopsnatten. När den kloka och sköna Scheherazade blir kungens brud, börjar hon berätta, och berättandet fortsätter natt efter natt om Aladdin som finner den förtrollade lampan, om Sindbad som lider skeppsbrott men lyckligt kommer hem till fredens stad Bagdad. Genom alla sällsamma öden visar sagan: se hur märkligt livet är, och efter tusen och en nätter har kungen uppfyllts av lyckan över att leva. Den onde härskaren har blivit en god härskare, och han prisar Scheherazade och hennes berättelser.

Innehåll

Tema: Berättande text - Tusen och en natt 

Introduktion: Tusen och en natt Malmö Opera

Lärandemål:

 • Du har kunskap om sagosamlingen "Tusen och en natts" ursprung.
 • Du känner till några sagor från samlingen.
 • Du har kunskap om struktur och kännetecken för berättande texter.
 • Du har utökat ditt ordförråd.
 • Du har utvecklat din läs- och skrivförmåga.

Arbetssätt:

 • Vi söker information och lär oss om sagosamlingen "Tusen och en natt". När, var och hur sagorna skrevs.
 • Vi läser och diskutera några av sagornas innehåll och budskap och ser filmklipp från sagorna.
 • Vi lär oss hur en berättande text är uppbyggd och vad som kännetecknar den.
 • Vi skriver en saga tillsammans och som avslutning skriver och illustrerar varje elev en saga.
 • Vi presenterar sagorna för varandra.

Tidsplan:

 • V 45 Introduktion, bakgrund, Vilka sagor känner vi till?
 • V 46 Vi läser och diskuterar några sagor.
 • V 47 Filmklipp, berättande texters uppbyggnad och kännetecken.
 • V 48 Gemensam saga.
 • V 49-50 Egen saga och muntlig presentation

 


Lycka till!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Berättande text - Tusen och en natt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
 • Ml  4-6
Kan läsa till åldern anpassade texter och kan återge kronologiskt det lästa i stora drag så att andra förstår.
Kan läsa till åldern anpassade texter på ett kronologiskt sätt. Kan göra jämförelser och finna samband i textens innehåll utifrån egna erfarenheter.
Kan läsa till åldern anpassade texter. Kan göra jämförelse och tolka det lästa, dra slutsatser utifrån egna tankar och erfarenheter.
Lässtrategier
 • Ml  4-6
Kan på ett enkelt och fungerande sätt hitta efterfrågad information ur en text.
Kan ställa frågor, dela av ord, läsa om svåra ord och stycken och dra enkla slutsatser samt dela med sig av sina läsupplevelser.
Kan ställa frågor, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan sammanföra information och tolka dem.
Skriva - Innehåll
 • Ml  4-6
Innehållet är i stort sett sammanhängande och förståeligt.
Innehållet är sammanhängande och lätt att förstå.
Innehållet är sammanhängande och välutvecklat.
Skriva - Ordförråd
 • Ml  4-6
Texten är skriven på ett enkelt språk.
Texten är skriven på ett varierat språk
Texten är skriven på ett nyanserad och varierat språk.
Skriva - Språk
 • Ml  4-6
Kan skriva korta texter med rätt meningsbyggnad och använder ofta skiljetecken rätt.
Kan skriva sammanhängande texter, som består av fullständiga meningar med en röd tråd, som håller ämnet i hela texten.
Kan skriva längre och varierande texter, samt använda skiljetecken rätt. Texten har inledning, händelseförlopp och avslutning.