Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering vattenfallet-ht20

Skapad 2020-08-04 11:36 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Grundplanering är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundplaneringen ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje hemvist. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundplaneringen kompletteras av pedagogisk årsplanering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/hemvist: Ekebackens Förskola, Hemvist Vattenfallet, grupp Droppen och Molnet

Barnens ålder (specificera utifrån grupp): Droppen 2 år, Molnet 3 år

Barn i behov av särskilt stöd (Ja, beskriv och ange grupp): Nej

Barn med annat modersmål än svenska (Ja, vilket/vilka språk, ange grupp): Ja, Molnet

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): 2 förskollärare, 1 barnskötare, 1barnskötare utan utb.

 

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt, bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Vi vill skapa en trygghet hos barn, vårdnadshavare och pedagoger.

 Vi vill att alla skall känna sig välkomna till förskolan .Normkritiskt, alla har lika värde.

Vi vill skapa lärmiljöer som är tillåtande och utmanande miljöer där barnen kan vara delaktiga.

Ge barnen tillit till sin egen förmåga och våga lita på sig själva.

Att vi pedagoger kan ge och ta kritik till varandra och att vi skall vara goda förebilder för barnen.

Vi vill förbereda barnen vem som arbetar under dagen och vad som kommer att hända.

På samlingen visa med hjälp av bilder vilka barn som är här samt lediga. Dagsschema med bilder.

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Samarbete och tillåtande klimat: Nu känns det som att vi har ett bra samarbete, grundläggande förhållningssätt. Vi är positiva och vill skapa en bra miljö för barn och pedagoger.

Att vi inte jobbat tillsammans så mycket innan ser vi som både svaghet och styrka.  Vi känner varandra inte så bra men kan ge varandra nya inspiration.

Kunskaps- och människosyn: Vi ser barnen som kompetenta.

Förhållningssätt och bemötande: Att pedagogerna är närvarande i barnens lek både ute och inne.

Vi har samma förhållningssätt och bemötande mot barnen i hemvisten. Vi tycker det är det viktigt att vi vågar ifrågasätta varandra.

Att ge positiv feedback är stärkande och skapar positivt klimat.

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

I tamburen delar vi upp barnen i smågrupper, så att alla barn får tid att lära sig klä på sig själv. När vi går in klär alla av sig och väntar på sin plats. Droppen går in först för att hinna byta blöjor innan lunch.

Vi samarbetar över frukost och mellanmål.

Vi kommer behöva 2 rum där barnen sover, sen pedagog vilar med barnen.

Till uppstarten kommer hela vattenfallet gå på toaletten inne på Droppen.

Smågrupper vid toalett/blöjbyte/handtvätt

Trygghetssak- läggs undan direkt man kommit till förskolan, kan ges vid speciella tillfällen då barnet är ledsen  och vid sovstund.

Lämning/hämtning sker på utsidan under pandemin. 

 

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i hur grundverksamheten ska fungera.

Vi använder oss av Unikum vid uppföljning/inskolningssamtal och veckobrev.

Barnen är delaktiga i samlingar, vad som skall ske under dagen, där de kan vara med och påverka.

SAMARBETE MED HEMMEN

 

Så här planerar vi för samarbete med hemmen.

Utvecklingssamtal i gg/ år samt introduktionssamtal vid inskolning.

Daglig kommunikation vid lämning/hämtning.

Unikum

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Lärmiljön förändrar vi efter barnens behov och intresse.

Vi vill skapa utmanande och stimulerande miljöer och att vi pedagoger är närvarande i lärmiljöerna.

Vi introducerar lär miljöerna för barnen.

 

Var sak har sin plats och leks med i samma rum, bilder visar vart varje sak skall vara.

UTVÄRDERING

Tänk på att använda er av didaktiska frågeställningar. Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: