Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REGNBÅGENS NATURVETENSKAP 2020/2021

Skapad 2020-08-04 14:47 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
ETT AV SKOGSGRINDEN SKENE´S TRE PRIORITERADE MÅL. Naturvetenskapsundervisning genom ett lustfyllt och upplevelsebaserat lärande med fokus på växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL: 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att få utveckla sina kunskaper kring naturvetenskap. Pedagogerna samlar erfarenheter tillsammans med barnen genom att; uppleva, fascineras, ifrågasätta, konstatera, experimentera och skapa. Detta görs utifrån barnens intresse och naturens årstider.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Hösten 2020

Undervisningen sker i de vardagliga aktiviteterna där barnen får möjlighet att utveckla sina kunskaper kring naturvetenskap. Regnbågen kommer börja terminens naturvetenskapliga undervisning genom berättarskatten, där barnen kommer få utveckla sina kunskaper kring djur som finns i vår natur. Pedagogerna kommer utgå ifrån barnens intressen när de under terminen skapar med naturmaterial såsom löv och blommor. Regnbågen kommer under vintern att utföra naturvetenskapliga experiment.

Våren 2021

 

Regnbågen behåller barnens djur på stubbar, skåp m.m och fortsätter arbeta med dessa. Utifrån barnens intresse kommer regnbågen även denna termin ha berättarskatten. Den kommer vara en fördjupning av vad barnen berättade om sitt djur under höstterminens berättarskatt. Regnbågen startar upp vårterminen med att utföra experiment och avsätter mer tid för detta.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: