Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous 3 Chapitre 1 FRA 8- HT 20

Skapad 2020-08-05 13:47 i Vittra Sollentuna Grundskolor
I Chez nous 3 kapitel 1 jobbar vi med olika ord och fraser som behövs för att planera en semester. Vi lär oss att böja verb i futur proche (framtid) samt de två oregelbundna verben prendre (att ta) och savoir (att veta). Hur säger man att man tar bussen till skolan? Centrala innehållet/detta lär vi oss: Att ställa frågor Verbet prendre Namnet på olika transportmedel Negationer (inte, aldrig, ingenting) Imperativ (verb i uppmanande form - t ex tournez!) Verbet savoir Possessiva pronomen (min, mitt, hennes etc) Futur proche Olika biltermer Lite fakta om skollov och vägtullar i Frankrike Lite fakta om det fransktalande landet Belgien
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I Chez nous 3 kapitel 1 jobbar vi med olika ord och fraser som behövs för att planera en semester.

Innehåll

Detta lär vi oss:

 • Att ställa frågor
 • fråga efter/förklara vägen
 • Verben prendre (ta) och savoir (veta) i presens
 • Namnet på vanliga transportmedel
 • Negationer (inte, aldrig, ingenting)

Inför provet  tränar du på:

 • Att ställa frågor (textbok s. 14)
 • fråga efter samt förklara vägen (kap 1B)
 • verben prendre (textbok s. 15) och savoir (textbok s. 20)
 • negationer (inte, aldrig och ingenting textbok s. 20)
 • Förprickade glosor och text kap 1A-1B

Arbetssätt:

Vi kommer att använda läroboken, sidorna 12-25 i textboken, samt sidorna 16-36 i övningsboken. Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer att:

 • Läsa olika sorters texter
 • Lyssna på instruktioner, texter och sånger, öva på uttal, ordkunskap, fasta uttryck.  
 • Skriva och arbeta med övningar utifrån den text och grammatik vi går igenom
 • Tala om innehållet i texterna och diskutera i gruppen
 • Träna uttal, glosor och grammatik med digitala verktyg på www.ovningsmästaren.se 

 

Du utvecklar ditt språk genom att:

 • lyssna noga och följa instruktioner
 • fokusera och delta aktivt i lektionsarbetet
 • läsa och repetera aktuell text ofta och flera gånger
 • göra övningsuppgifterna till kapitlet
 • använda ovningsmastaren.se för att träna in uttal, glosor och grammatik
 • göra läxorna för att kontinuerligt utöka ditt ordförråd samt grammatiska kunskaper

Uppgifter

 • Verbövningar (être, avoir, aller, faire och -er verb)

 • Franska: prov kap 1AB

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Matris i franska 7- 9

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Lyssna
Behöver öva mer för att förstå det talade språket, till exempel vid instruktioner, berättelser och frågor.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa
Behöver öva mer för att förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
Behöver öva mer för att göra sig förstådd i skrift.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Behöver öva mer för att kunna uttrycka sig muntligt.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Strategier
Behöver träna mer för att kunna använda sig av någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: